Metal işçisi yol gösteriyor: Ya mücadele ya mücadele!

Eskişehir’de Zeytinoğlu Holding’e bağlı Entil Endüstri, Tarkon Makine ve Hapalki Döküm fabrikalarında patron, borçlarını gerekçe göstererek Eylül ayında üretimi durdurdu. Birleşik Metal-İş sendikasında örgütlü 500 işçi ise 4 aylık ücretlerini ve diğer alacaklarını alamadılar. Bu mağduriyeti protesto etmek ve kamuoyuna duyurmak için Birleşik Metal-İş sendikasınca bir eylem programı oluşturuldu. Program çerçevesinde işçiler 25 Eylül’de Eskişehir Valiliği önünde, 3 Ekim’de İstanbul’da TMSF önünde basın açıklaması, 4 Ekim’de ise Eskişehir AKP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaptılar. Programın son eylemi ise Ankara’ya yürüyüş ve Çalışma Bakanlığı önünde basın açıklaması olarak belirlenmişti. İşçiler Eskişehir’den Ankara’ya yürüyüşe başlamadan önce, 21 Ekim’de, Eskişehir Espark AVM önünde direniş çadırı kurup açlık grevine başladılar. Polisin ablukasına ve çadırı kaldırma çabalarına, işçilerin cevabı etten duvar örerek çadırı korumak oldu.

Bütün engellemelere karşı mücadeleye devam

24 Ekim’e gelindiğinde Eskişehir’den Ankara’ya yürüyüşe başlamak ve öncesinde basın açıklaması gerçekleştirmek isteyen işçiler, polisin sert saldırısına maruz kaldı. Coplu ve biber gazlı saldırıya direnen işçilerin 32’si ters kelepçelerle, yerlerde sürüklenerek gözaltına alındı. Saldırının sonrasında Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı ve gözaltına alınmayan diğer işçiler sendika şubesinde yapılan basın açıklamasının ardından Ankara’ya doğru yürüyüşe geçti. Eskişehir çıkışında polis tarafından önü kesilen işçiler burada oturma eylemine başladı. Yürüyüşe katılmamaları için kasıtlı olarak akşam saatlerine kadar gözaltında tutulan işçiler de serbest bırakılmalarının ardından oturma eylemine katıldı. Çadırlarını kuran işçiler geceyi burada geçirdi.

25 Ekim sabahı tekrar yürüyüşe geçmek isteyen işçiler bu sefer polis ve jandarma ablukasıyla karşılaştılar. Yürüyüşlerine müsaade edilmeyen işçiler, yandaş sendikaların yürümesine izin veren yasaların kendileri için işlemediğini, devletin çifte standart uyguladığını belirterek tepkilerini gösterdiler. Metal işçilerinin eylemlerinin ülke çapında yankı bulması neticesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı durumu görüşmek üzere işçileri Ankara’ya davet etti. Bir heyet gönderen işçiler, görüşmeden olumsuz bir sonuç çıkması durumunda mücadelelerine devam edeceklerini belirtti.

Eskişehir halkından metal işçilerine destek eylemi

Haklarını arayan işçilerin mücadelesine destek vermek amacıyla Emek ve Demokrasi Güçlerinin çağrısıyla 25 Ekim’de düzenlenen basın açıklaması emekçi halkın katılımıyla gerçekleşti. Basın açıklamasında metal işçilerinin mücadelesinin bütün işçi sınıfının mücadelesi olduğu ve Eskişehir halkının da mücadeleyi sahiplenmesi gerektiği vurgulandı. Açıklama, Eskişehir çıkışında direnişe devam eden işçilere dayanışma ziyareti gerçekleştirileceği duyurusuyla sonlandırıldı.

Entil Endüstri, Hapalki Döküm ve Tarkon Makine işçilerinin mücadelesi, diğer işçi mücadeleleri ile birlikte tüm Türkiye işçi sınıfının mücadelesi haline gelmelidir. Ekonomik krizin derinleştiği bu günlerde işçi sınıfı, haklarına gelecek benzer saldırılara karşı hazırlıklı olmalı, birlik olmalıdır. Emekçilerin üstlerine yüklenmek istenen krizin bedelini ödememek için Birleşik İşçi Cephesini örgütlemeli, mücadeleyi yükseltmeliyiz.