İktidarın şımarttığı Alman şirketi Döhler saldırıyor, işçiler direniyor!

döhler

Dünya çapında bir gıda tekeli olan Alman Döhler şirketi Karaman’da ne yasa ne hak ne hukuk tanıyor. Tek Gıda-İş’te örgütlenen işçiler 4 buçuk yıl süren mahkemeler sonucunda sendikal yetkiyi kesin olarak aldılar. Ancak Döhler toplu sözleşme masasına oturmak yerine birçok işçiyi Kod 29’la yüz kızartıcı suç iftirası atarak tazminatsız işten çıkardı. İşçiler ise fabrikanın önünde iki aydır direniyorlar. Bu süreçte işçilerin CİMER’e başvuruları sonucunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, fabrikaya müfettiş gönderdi. Müfettişin işçilerle yaptığı görüşmeler neticesinde oluşturduğu raporlarda sendikal örgütlülük sebebiyle işçi çıkartma olduğu belirtildi. Ancak devlet bu konuda Döhler’e yaptırım uygulamadı. Meydanı boş bulan Döhler müfettişin görüştüğü işçileri de işten attı.

Meydanı uluslararası şirketlerin sömürüsüne açan ise hiç şüphesiz ki siyasi iktidar. Erdoğan’ın yabancı sermayeye “garantiniz benim” demesi patronları adeta şımartıyor. Ülkenin Anayasası, yasaları, mahkeme kararları, müfettiş raporları iktidarın yabancı sermayeye verdiği garanti karşısında adeta hükümsüz kalıyor. Ancak Döhler işçisi İstanbul Kartal’da şirketin merkezinin önünde eylem yapıyor, Karaman’da fabrikanın kapısında direniyor ve sadece kendi hakkı için değil, Türkiye’nin yabancı sermayeye bir ucuz işgücü cenneti olarak pazarlanmasına karşı mücadele yürütüyor. Bu mücadele bir ekmek mücadelesi, bir sendikal hak mücadelesi olduğu kadar emperyalist zincirleri kırmak için verilen bir hürriyet mücadelesi olarak sürüyor.  

 

Bu yazı Gerçek gazetesinin Nisan 2021 tarihli 139. sayısında yayınlanmıştır.