HT Solar işçileri Çinli patronun baskılarına karşı eyleme geçti

HT Solar işçileri baskılara karşı eylemde

(05.04.2019) Birleşik Metal İş üyesi HT Solar işçileri, patronun işçiler üzerinde baskı kurmak için tuttuğu tutanaklara, keyfi görev yeri değişikliklerine karşı tüm vardiyalarda düdüklerle ve sloganlarla eyleme geçti. Eyleme tüm vardiyalardaki işçiler tam bir katılım sağladı ve baskılara karşı tek vücut olduklarını gösterdi. Eylemde “baskıya hayır”, “baskılar bizi yıldıramaz”, “işçilerin birliği baskıları yenecek” sloganları atan işçiler “bu daha başlangıç, mücadeleye devam” sloganıyla da bu tepkinin sadece bir başlangıç olduğunun ve baskılar devam ederse eylemlerin de artacağının mesajını verdiler.

Özellikle Çinli patronun işçilere karşı tutum ve davranışları büyük bir rahatsızlık kaynağı oluşturuyor. Geçtiğimiz yıl işçilerin haklı grevini ve sendikalaşmalarını sindiremeyen Çinli patron, keyfi uygulamalar ve baskılarla aklınca işçileri zamanla yıldırmaya çalışıyor. Ancak bugün tüm HT Solar işçilerinin bir kez daha gösterdiği birlik ve beraberlik, Çinli patrona en iyi şekilde cevap vermiş oldu.

Geçtiğimiz yıl üç gün süren fiili grevle ve işyerini terk etmeyerek sendikayı fabrikaya sokan HT Solar işçileri patrona çok önemli bir uyarı yapıyor. Geçtiğimiz yıl Anayasal hakkını, mücadele ederek almıştır ve sendikalaşmıştır. Bundan sonra da haklarını yine işçilerin birliği ve mücadelesiyle almaya devam edecektir.

Toplu sözleşme döneminde girmekte olan HT Solar işçileri eğer patron bu keyfi ve haksız tutumuna son vermezse tam bir birlik ve beraberlik içinde ve gerektiğinde üretimden gelen gücünü kullanarak haklarını almasını bilecektir.