Enflasyon ve hayat pahalılığına karşı MESS taslakları güncellensin! Fabrikalar greve hazırlansın!

Enflasyon ve hayat pahalılığına karşı MESS taslakları güncellensin! Fabrikalar greve hazırlansın!

MESS grup toplu iş sözleşmesi görüşmeleri devam ediyor. Henüz ücret ve sosyal haklarla ilgili kısımlara gelinmedi fakat istenen ücret zammı her gün erimeye devam ediyor. İktidar faiz indirimine giderek bilinçli bir şekilde emekçi halkı enflasyon ve hayat pahalılığının dayanılmaz yükü altında eziyor. Örneğin açıklandığı gün 173 dolara denk düşen Birleşik Metal-İş sendikasının zam talebi döviz kurundaki yükselişten sonra 153 dolara kadar geriledi. Benzer bir durum yüzde 29,57’lik zam taslağıyla masaya oturan Türk Metal için de geçerli. Yıllık enflasyonun resmi olarak bile %20’ye dayandığı, bağımsız araştırma kuruluşlarının ise %44,7 gibi resmi rakamları ikiye katlayan rakamlar açıkladığı bir ortamda emekçi halkın sofrasındaki ekmek her gün küçülmektedir. Metal işçileri fabrikalardan taslağın güncellenmesi talebini dile getirmektedir. Bu talebin bir an önce gerçekleştirilmesi ve taslağın güncellenmesi gerekmektedir.

Fabrika komiteleri talepleri güncellemek için toplanmalı

En büyük kazanımın sağlandığı ilk 6 aylık zam talebi ile sözleşme sürecinde ücretlerimizin erimesine karşı en önemli silahımız olan 6 aylık enflasyon farkları maddelerinin memleketteki mevcut durum dikkate alınarak güncellenmesi gerekiyor. Var olduğu yerlerde fabrika komiteleri bu gündemle acilen toplanmalı ve sendikalarına ilk 6 ay için yeni taleplerini iletmelidir. Fabrika komitelerinin olmadığı Türk Metal fabrikalarında ise işyeri temsilcileri, UET sözcüleri ve her türlü temsil mekanizması taslağın güncellenmesi için devreye sokulmalıdır. Adım adım fabrika komitesi tipi örgütlenmeler inşa edilmelidir. Geçmişte yüksek zam oranları “gerçekçilik” bahanesi ile tırpanlanıyor, komitelerden özellikle daha “gerçekçi” zam oranları talep etmeleri isteniyordu. Metal işçileri kendi gerçeklerini göz önünde bulundurarak, geçinebilmek açısından gerçekçi olan yeni taleplerini hazırlamalıdır.

Bir diğer önemli madde ise ikinci, üçüncü ve dördüncü 6 ay için istenen enflasyon zamlarının oranları. Birleşik Metal-İş sendikası olması gerektiği gibi yaptı ve resmi enflasyon oranlarında değil onların üstüne sırasıyla 3, 4 ve 3 puanlık refah payları koyarak bu zamları talep etti. Son aylardaki gelişmelere bakıldığında resmi enflasyon ile gerçek enflasyon arasında yaklaşık 2 katlık bir fark vardır. Bunun gelecekte de en az böyle olacağı herkesin malumudur. Bu sebeple ikinci, üçüncü ve dördüncü 6 ay için istenen zam oranları da açıklanan resmi enflasyonun 2 katı olacak şekilde güncellenmelidir. İkinci altı ay için sadece enflasyon oranında zam öngören Türk Metal taslağı da aynı mantıkla güncellenmelidir.  Şirketler kendi mali hesaplarını resmi enflasyon rakamlarına göre değil kendi beklentilerine göre yapıyor. İşçilere gelince resmi enflasyonu dayatmak ikiyüzlülüktür. 

Vergi zulmüne son! Vergi maddesi kırmızı çizgi olmalı!

Yine Birleşik Metal-İş sendikasının taslağında bulunan vergi diliminin %15’te sabitlenmesi maddesi de son gelişmeler ışığında kesinlikle geri adım atılmaması gereken bir maddedir. Bu madde önceki dönemlerde de taslağa eklenmiş fakat göstermelik kalmaktan öteye gitmemiştir. Vergi dilimi %15’e sabitlendiği takdirde yıllık ortalama %6’lık doğrudan kazanç sağlanmaktadır. Emekçilerin sırtındaki vergi zulmünün her sene daha da ağırlaştığı göz önüne alınırsa bu oranın ileriki yıllarda artma olasılığı da vardır. Bu sebeple vergi dilimi maddesi de aynı 3 yıllık sözleşme gibi bir grev maddesi olarak kabul edilmeli ve kesinlikle geri adım atılmamalıdır. 3 yıllık sözleşmenin reddi MESS’te sendikaların ortak kırmızı çizgisi olduğunda patronlara geri adım attırılmıştır. Türk Metal de taslağına bu maddeyi eklemelidir. Vergi dilimi adaletsizliğine karşı sendikaların tek bir ağızdan işçilerin bu yakıcı talebini dayatması gerekmektedir. Yıl sonuna doğru zaten enflasyon karşısında eriyen ücretlerin bir de vergi dilimi yüzünden doğrudan azalması kabul edilemez!

MESS’i dize getirmek için tek yol: Greve hazır ol!

Son olarak belirtmek gerekiyor ki taslakta istenen rakamlar önemli olmakla beraber çok istemek çok alınacağı anlamına gelmemektedir. Geçtiğimiz dönemlerde istenen rakamların yaklaşık yarısının alınmış olması metal işçilerinde “ne istersek yarısını alırız, o yüzden fazla isteyelim” algısı yaratmamalıdır. Metal işçisi ne kadar çok isterse değil ne kadar çok mücadele ederse o kadar çok alacaktır. Taslakta güncelleme gerekmektedir. Güncelleme olsa da olmasa da metal işçileri grev iradesini ortaya koymalı ve fabrikalar bir an önce greve hazırlanmalıdır. MESS’i dize getirmenin, hakkımız olanı almanın tek yolu budur.

 

Bu yazı Gerçek gazetesinin Kasım 2021 tarihli 146. sayısında yayınlanmıştır. 

mess kasım 2021 podcast