Ekmekçioğulları işçisi Çorum’da ve İstanbul’da mesaj verdi: İşçi düşmanlarına bu ülkeyi dar edeceğiz!

Çorum’da Birleşik Metal-İş’e üye olan, sendikalaşma hakkı ve Kod29 ile işten çıkartmalara karşı 65 gündür direnen Ekmekçioğulları işçileri Çorum ve İstanbul’da eş zamanlı eylem yaptı. Çorum’da Ekmekçioğulları patronunun evinin önüne giden işçiler, İstanbul’da da şirketin işlettiği ve Şişhane’de bulunan Otopark’ın önünde buluştu. 88 işçiyi sendikal sebeplerle işten atan patron Rüstem Ekmekçi geçtiğimiz günlerde bir basın toplantısı yaparak işten çıkarmaların performans düşüklüğü sebebiyle olduğu yalanını söylemişti.

Ücretsiz izin ve kod 29 saldırısına karşı işgal grev direniş!

Birleşik Metal-İş sendikası bugün yaptığı eş zamanlı eylemlerle patron Rüstem Ekmekçi’ye işçi ve sendika düşmanı saldırılarını her platformda teşhir edip, kamuoyunu kandırmasına izin vermeyeceğini açıkça belirtmiş oldu. İstanbul Şişhane’de konuşan Genel Başkan Adnan Serdaroğlu eğer yasadışı tutumlarına son vermediği, işten atılan işçileri geri almadığı takdirde Türkiye’yi bu işçi düşmanı şirkete dar edeceklerini söyledi. Şişhane’deki eylem Ekmekçioğulları fabrikasında yaşanan gerçeklerin anlatıldığı bildirilerin halka dağıtılması ve oturma eylemi devam ederken, Çorum’da da işçilerin patronun evinin önündeki eylemi sürdü.

“Sendika haktır engellenemez”, “Rüstem Şaşırdı sabrımızı taşırdı” sloganlarının atıldığı eyleme İstanbul’da Devrimci İşçi Partisi “ücretsiz izin ve kod 29 saldırısına karşı işgal grev direnş”, “Ekmekçioğulları işçisi yalnız değildir” yazılı dövizlerle destek verdi.

Gebze’de, Karaman’da Çorum’da saldırı da direniş de ortak

Ekmekçioğulları fabrikasında patron sendika yetkiye itiraz ederek süreci mahkemelerle uzatmaya bu zaman zarfında da işçileri işten atmalarla kırmaya ve yıldırmaya çalışıyor. Aynı saldırılar yine Birleşik Metal İş’in örgütlendiği Gebze Systemair HSK ve Karaman’da Tek Gıda-İş’in örgütlü olduğu Döhler fabrikalarında da sürmekte. Yine Gebze’de bulunan Baldur Süspansiyon grevi de aynı saldırıların yaşandığı ama sendikal yetkinin yıllar süren davaların ardından kesinleştiği bir fabrika.

Ekmek ve hürriyet mücadelesi kazanacak!

Patronların bu topyekûn saldırısı AKP iktidarının desteği, polis ve jandarma baskısı, yargının ise davaları yıllarca süründürmesiyle destekleniyor. Adnan Serdaroğlu’nun basın açıklamasında bu saldırıların sorumlusu olarak AKP iktidarını işaret etmesi de bu gerçeği yansıtıyor. Bugün sendikalaşmak için mücadele eden ve direnen işçiler gibi Çorumlu metal işçileri de sadece ekmekleri için değil istibdada karşı hürriyet için de mücadele ediyor.