DİSK'ten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde asgari ücret eylemi

2020 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi için yapılan görüşmeler devam ederken Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) 23 Aralık günü bir basın açıklaması düzenledi. Bakanlığın bulunduğu sokağın başında saat 12.00'de toplanan ve "İnsan onuruna yaraşır asgari ücret 3.200 TL net" pankartını taşıyan işçiler, “Sefalet ücreti istemiyoruz” sloganını haykırarak bakanlığa doğru bir yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşün ardından yapılan basın açıklaması metnini DİSK başkanı Arzu Çerkezoğlu okudu.

Basın açıklamasında "Asgari ücret bir masabaşı pazarlığıyla belirlenemez. Bir masanın etrafında 15 kişinin oturup milyonların hayatı hakkında, onların çoluğunun çocuğunun geleceği hakkında belirleyici olması asla kabul edilemez" diyen Arzu Çerkezoğlu, asgari ücretin bütün konfederasyonların ve işçi örgütlerinin söz sahibi olduğu, uyuşmazlık durumunda grev silahının da ileri sürülebildiği gerçek bir toplu pazarlıkla belirlenmesi gerektiğini vurguladı. DİSK'in asgari ücret konusundaki taleplerini açıklayan Çerkezoğlu, asgari ücret hesabında uluslararası standartlara uyulması ve ücretin işçinin ailesinin de dikkate alınarak hesaplanması gerektiğini dile getirdi. Asgari ücret kapsamının tümüyle vergi dışı tutulması gerektiğini ve ücretin asgari geçim indirimi (AGİ) hariç hesaplanması gerektiğini ifade etti.

Yoksulluk sınırı ve kişi başı milli gelir artışı hesaba katıldığında asgari ücretin en az 3.200 TL net olması gerektiğinin altının çizildiği basın açıklaması; "İnsanca bir yaşam insanca bir ücret", "Sefalet ücreti istemiyoruz", "Vergide adalet insanca bir ücret" sloganlarıyla sona erdi.