Sungur Savran’ın iki ciltlik yeni kitabı Marksistler çıktı!

Sungur Savran’ın iki ciltlik yeni kitabı Marksistler çıktı!

Yordam Kitap Sungur Savran imzalı iki yeni kitabı okuyucularıyla buluşturdu. Savran iki ciltlik eserinin “Marksistler-1: Teori-Pratik Birliğine Doğru” adlı birinci cildinde Marx ve Engels’in devrimci mücadelelerinden, Lenin ve Ekim devrimine uzanan bir dönemde teori ile pratiği birleştiren bir yaklaşımla Marksizmin bir devrim kılavuzu olarak nasıl geliştiğini açıklıyor. “Marksistler-2: Sosyalizmin Enternasyonalizmle Sınavı” adını taşıyan ikinci cilt ise Marksizmin 20. yüzyılını konu ediniyor. Savran bu ciltte doğuşundan itibaren harcında enternasyonalizm olan bir teori ve programın milliyetçilik ile nasıl tanınmaz hale getirildiğini, işçi bürokrasisinin 20. yüzyıl tarihindeki özgün gelişimini açıklıyor ve 20. yüzyılın derslerini çıkarmanın doğru bir yol çizebilmek için önkoşul olduğunu ortaya koyuyor.

Yordam Kitap bu iki kitapla birlikte Sungur Savran’ın “Türkiye’de Sınıf Mücadeleleri-1” kitabının 5. basımını, “Üçüncü Büyük Depresyon: Kapitalizmin Alacakaranlığı”nın Covid-19 salgınının ekonomi politiğinin incelendiği bir giriş ile genişletilmiş ve güncellenmiş 2. basımını, “Kod Adı Küreselleşme: 21. Yüzyılda Emperyalizm”in de genişletilmiş 3. basımını okuyucularına sundu.

 

Bu yazı Gerçek gazetesinin Mart 2022 tarihli 150. sayısında yayınlanmıştır.