Sanat emekçilerinden barış için eylem

23 Aralık Çarşamba günü saat 19.00’da Galatasaray Lisesi önünde toplanan resim, heykel ve fotoğraf sanatçıları, Karşı Sanat Çalışmaları ve Barış İçin Sanat Girişimi’nin çağrısıyla bir eylem gerçekleştirdiler.

Sanat emekçileri Sur’da, Silopi’de, Cizre’de süren kuşatmaya, AKP’nin Kürdistan’da ve Ortadoğu’da savaş politikalarına karşı pankartlarıyla, dövizleriyle ve sloganlarıyla tepki gösterdiler. “Yaşasın halkların kardeşliği!”, “Biji bıratiya gelan!”, “Savaşa hayır, barış hemen şimdi!” sloganlarının atıldığı eylem, basın açıklamasının okunmasından sonra alkışlarla sona erdi.

Aşağıda sanat emekçilerinin eylem çağrısı için de kullandıkları ve eylemde de tekrarlıyoruz dedikleri metni okurlarımızla paylaşıyoruz:

“Demokrasi, Barış ve Sanat Adına Çığlık At: Bu Vahşeti Durdurun!

Toplumsal tüm hak ve özgürlüklerimizin sivil ve askeri şiddet tarafından askıya alındığı bir felakete doğru hızla sürükleniyoruz. Parlamenter cumhuriyetin kuvvetler ayrılığına dayalı tüm dengelerinin yok sayıldığı, sadece demokrasinin değil; akıl, vicdan ve kutsallık gibi değerlerin de bütünüyle tükendiği postmodern bir savaşın içindeyiz. Bu topraklarda yaşayan halkların, 7 Haziran'da açıkça ifadesini bulan talep ve kararları bugün acımasızca askıya alınmış, yok sayılmış, geçersiz kılınmıştır. Ve yine bu topraklardan yükselen insanca yaşama talebi, bir çığlık gibi vicdanlarda yankılanmaktadır. Bu ülkede insanlar artık birer birer değil, yüzer yüzer ve tüm dünyanın gözleri önünde ölüme itilirken, aslında insanlık bir çeşit ölüm kalım savaşı vermektedir. Kobane’den Suruç’a, Diyarbakır’dan Ankara’ya, Sur’dan Nusaybin’e, Silopi’den Cizre’ye ve Dargeçit’e bu ateş hepimizin içine düşmüştür ve yangın her geçen gün yayılmaktadır. Buna karşın yine bu ülkede ve tüm dünyada keskin nişancıların kurşunlarına, binlerce ton biber gazına, özel timlere, profesyonel işkencecilere, devlet korumalı eli palalılara karşı gencecik bedenler farklı din, ırk ve cinsiyetten yürekli insanlar yaşamlarını ortaya koymakta ve savaşa karşı barikatlar kurmaktadır. Bizlerin yeri, vahşete karşı insanlık onurunu, doğayı, yaşamı ve umudu savunan bu milyonlarca canın yanındadır. Devletin tekeline aldığı şiddete karşı özgürlük ve adaletin savunusunu bedenimizle, aklımızla, üretimimizle, hayal gücümüz ve inadımızla sürdürmek zorundayız. Bunun tek koşulu, kültür sanat alanı dahil olmak üzere, yaşamın tüm alanlarında dayanışmayı büyütmektir. Yan yana geldikçe sessimiz yükselecek. Talebimiz ortak; adaletin, barışın ve özgürlüğün tanımı vicdanlarda tek ve biriciktir.

Herşeyin ötesinde ve üzerinde insan olarak özvarlığımızın değerleri adına, yarın çocuklarımızın yüzüne ve hakikatin aynasına utanmadan bakabilmek için bu savaşa, yalın, koşulsuz ve şüphesiz “HAYIR” demek için, Karşı Sanat Çalışmaları ve Barış için Sanat Girişimi olarak kültür sanat alanının tüm öznelerini ve örgütlerini, barış yanlısı tüm dostları ve toplumsal hareketleri 23 Aralık Çarşamba günü saat 19.00’da Galatasaray Meydanı’na, barış için çığlık atmaya davet ediyoruz.

İnadına Barış!

İnadına Özgürlük!

Barış için Sanat

Karşı Sanat Çalışmaları