Sağlık emekçileri insanca yaşamak için hastanelerde eyleme çıktı

Sağlık emekçileri insanca yaşamak için hastanelerde eyleme çıktı

Sağlık bakanı Fahrettin Koca’nın önceki gün yalnızca doktorların maaşlarına zam ve bazı özlük haklarında iyileştirmeler yapacağını açıklaması doktor olmayan sağlık emekçileri tarafından tepkiyle karşılandı.

Doktorlar ve diş hekimlerinin maaşlarının yaklaşık yarısına tekabül eden ve hastanelerin kendi bütçesinden karşıladığı, sabit ek ödeme olarak anılan ödemelerin genel bütçeden verilmesini, böylece emekliliğe olumlu yansımasını ve ayrıca ek göstergelerinin kademeli olarak yükseltilmesinin önünü açan yasa tasarısı mecliste hazırlanmıştı. Ancak Sağlık bakanı yapılan bu iyileştirmeyi açıklarken elbette gerçekleri çarpıtmayı ihmal etmedi. Toplumda sanki doktorlar çok yüksek bir zam alacakmış gibi bir yalancı hava yarattı. Halbuki yapılmış bir zam yok, doktorun eline geçecek maaş değişmiyor sadece hastaneden karşılanan miktarın bundan sonra genel bütçeden aktarılması söz konusuydu.

Bakan açıklamayı yaparken de sağlık çalışanları diyerek yalnızca doktorlara iyileştirmeye gideceklerini söylemesiyle, 39 farklı meslek grubundan oluşan doktor dışı sağlık emekçilerini görmezden gelmiş oldu. Böylelikle doktor dışı tüm sağlık emekçilerinin büyük tepkisini çekmiş oldu.

Sağlık emekçilerinin tepkileri her geçen saat artarken Sağlık bakanı herhangi bir düzenlemeye gitmek yönünde bir açıklama da yapmayınca sağlıkçıların artan öfkesiyle sendikalar 3 Aralık Cuma günü belli saatlerde iş bırakma, alkışlı protesto ve basın açıklamaları düzenledi.

Gerek hastane içlerinde, gerek yemekhanelerinde gerekse hastane bahçelerinde yapılan basın açıklamaları ve protestolar geniş katılımlı ve oldukça coşkulu geçti. Sağlık emekçileri doktorlara yapılan iyileştirmelerden kendilerinin de yararlandırılmasını istediler. Yapılan bu düzenlemenin sağlık emekçileri arasında büyük bir adaletsizlik yarattığı, çalışanlar arasında iş barışını bozduğu, sağlığın bir ekip işi olduğu gerçeğinden yola çıkarak en kısa zamanda geri kalan 39 meslek grubunun da maaşlarının iyileştirilmesini ve özlük haklarında hayat pahalılığı baz alınarak yeni düzenlemeler yapılması gerektiğini güçlü şekilde vurguladılar.

Yükselen enflasyon, artan hayat pahalılığı ve döviz kurlarındaki hızlı yükselişler karşısında tüm çalışanlar gibi sağlık emekçilerinin de alım gücü oldukça düşmüş açlık sınırının altında maaşlarla yaşamaya adeta mahkûm edilen sağlık emekçileri eğer yeni düzenlemeler yapılmazsa 6 Aralık Pazartesi günü uyarı olarak iş bırakma eylemi yapacaklarını, eğer buna rağmen düzelme sağlanmazsa eylemlerine devam edeceklerini belirttiler.  

Tüm sağlık emekçilerini kapsayacak ve insanca yaşamaya yetecek temel ücret!