Sağlık emekçileri geçinemiyoruz dedi!

Sağlık emekçileri geçinemiyoruz dedi!

Geçtiğimiz hafta torba yasada görüşülmek üzere doktorların özlük haklarında iyileştirme yapmayı planlaması ve geri kalan diğer meslek gruplarını bu düzenlemenin dışında tutması Türkiye genelinde tüm sağlık emekçilerinden tepki toplamıştı. Bu tepki son bir hafta içinde hastanelerde yapılan protestolarla, alkışlarla ve eylemlerle kendini gösterdi.

Yapılan bu eylemlere rağmen herhangi bir düzenleme yapılmazken üstüne bir de doktorlara yönelik yapılacak iyileştirmeler de bütçe görüşmeleri sonrasına bırakılarak geri çekildi. Sağlık bakanı yapılmayan bu zammı ve neden geri çekildiğine dair bir açıklama yapmazken 6 Aralık günü sağlık emekçileri tüm Türkiye’de “İnsanca yaşamak için insanca yaşam ücreti istiyoruz!” diyerek iş bıraktı.

İstanbul’da sağlık emekçilerinin buluşma yeri Çapa Tıp Fakültesi’ydi. Katılımın yoğun, coşkunun ise yüksek olduğu eylemde Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) şubeleri adına konuşmalar yapıldı. Sağlık emekçileri taleplerini iletmek için İl Sağlık Müdürlüğüne yürümek istedi fakat polis mesafe olduğu gerekçesiyle sağlık emekçilerine barikat kurdu. Sendika temsilcileri ile kolluk güçleri arasında yapılan görüşme sonrası yalnızca tramvay ile yapılacak gidişe izin verilen eylem tramvayda devam etti. Sağlıkçılar İl Sağlık Müdürlüğüne tramvay ile geldiler fakat müdürlükte de polis engeli ile karşılaştılar. Ne patronlara karşı kurulmayan barikatlar emekçilerin anayasal haklarını kullanmak istedikleri anda kuruldu. Uzun uğraşlar sonucunda nihayet basın açıklaması yapabilen sağlık emekçileri “Geçinemiyoruz!”, “İnsanca bir yaşam ücreti istiyoruz” diyerek 3600 Ek Göstergeyi hatırlattı. Çalışanlar arasında ayrım yapılmamasını özlük haklarda ya da maaş iyileştirmelerinde yapılacak düzenlemelerin tüm sağlık çalışanlarını kapsamasını talep ederek “Sağlık ekip işidir!” dediler. Sağlık emekçileri yüksek kur farkından olumsuz etkilendiklerini, açlık ücretlerine mahkum olmayacaklarını dile getirerek sözlerin tutulmasını eğer gerekli düzenlemeler yapılmazsa eylemlerine devam edeceklerini vurgulayarak basın açılmasını sonlandırdı.