Maraş katliamının 41. yılında Ankara’da anma

1978 yılında gerçekleşen ve günlere yayılan Maraş katliamının 41. yıldönümünde, Devrimci İşçi Partisi Ankara bürosunda, 15 Aralık Pazar günü bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe emekçiler ve gençler yoğun bir katılım gösterdi.

Etkinlik bir yoldaşımızın açılış konuşmasının ardından o döneme tanık olmuş devrimcilerin, Alevilerin, katliamın sanıklarının ve devlet görevlilerinin anlatılarının yer aldığı, katliamın boyutunu ortaya koyan belgesel gösterimi ile devam etti. Belgesel gösteriminin ardından söz alan bir diğer yoldaşımız Maraş katliamına giden süreci, 70’li yıllarda sınıf mücadelesiyle paralel biçimde yükselen devrimci dalgayı ve buna karşıt olarak o dönemde farklı illerde yaşanan faşist provokasyonları aktardı.

Katliamın tanıklarının anlatılarına da referansta bulunan yoldaşımız, o dönem iktidarda Ecevit’in CHP’sinin bulunmasının katliam karşısında bir güvence sağlamadığını belirterek, emekçilerin arasına zerk edilen mezhepçiliğin ve milliyetçiliğin burjuvazinin çıkarına kullanıldığını ifade etti.

Maraş katliamının ardından ülkenin adım adım 12 Eylül darbesine götürüldüğünü, darbeden kârlı çıkanın da işçi sınıfı karşısında patronlar olduğunu aktardı. Mezhepçilik ve milliyetçilikten emekçilerin çıkarı olmadığını, tam tersine kendi birliğini güvence altına almak adına sadece işçi sınıfının bu politikalara karşı çıkabileceğini belirtti. Aradan geçen yıllar içinde Alevilerin, yanlarında düzen güçlerini değil devrimcileri, sendikaları, sosyalist aydınları bulduğunu, işçi sınıfı iktidarda olsaydı katliamın faillerinin ellerini kollarını sallayarak gezemeyeceklerini vurguladı.

Yoldaşımız geçmişte ve günümüzde yaşanan birçok olaydan örnek vererek Alevi emekçilerin tehdit altında, örgütlenmelerinin ise bir mecburiyet olduğunu belirtti.

Yapılan konuşmanın ve mücadele çağrısının ardından etkinlik sona erdi.