İstanbul Tabip Odası seçimlerinde aday olan “Demokratik Katılım Grubu” basın açıklaması düzenledi

İstanbul Tabip Odası seçimlerinde aday olan  “Demokratik Katılım Grubu” basın açıklaması düzenledi

17 Nisan’da yapılacak olan İstanbul Tabip Odası seçimlerinde yönetim kuruluna aday olan “Demokratik Katılım Grubu” 11 Nisan’da bir basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasının öncesinde kuruldaki isimler kendilerini tanıttı ve hekimlerin başlıca problemlerine, bu sorunların nasıl çözülebileceğine değindiler.

Dr. Ertuğrul Oruç, Demokratik Katılım Grubu’nun 35 yıllık bir gelenekten geldiğini ve şimdiye kadar birçok kazanım elde ettiğini belirtti. Sağlıkta hekimler yararına dönüşümün gerekli olduğunu söyleyen Oruç, bu dönüşüm için sağlıkta şiddet yasasının çıkarılması, malpraktis yasasının düzeltilmesi, hastaya düşen muayene süresinin 5 dakikadan 20 dakikaya yükseltilmesi, maaşların puanlarla belirlenen performansa göre değil insanca yaşam koşullarına uygun bir şekilde olması gerektiğini söyledi.  Dr. Esin Tuncay ise toplumda büyük baskı gören kadınların, hekimlikte de diğer meslektaşlarına göre daha zor durumda olduklarını ve daha fazla şiddete maruz kaldıklarını söyleyerek kadın hekimlerin sesleri olacaklarını söyledi. Dr. Saffet Ercan ise hem hekimlerin hem de tüm halkın ihtiyacını karşılayacak etkin bir koruyucu sağlık hizmeti sağlanabilmesi için kamucu bir anlayışın gerekliliğini vurguladı.

Basın açıklamasını ise yönetim kurulu başkan adayı olan Prof. Dr. Nergis Erdoğan okudu. Basın açıklamasında Demokratik Katılım Grubu’nun asıl amacının meslekleri itibarsızlaştırılmaya çalışılan hekimlerin haklarını savunmayı önceliği haline getirmek olduğu, Tabip Odasının temsilini kitleselleştirmeyi hedeflediklerini ve şiddet yasasından nöbet sonrası ücretli izin hakkına, muayene sürelerinin uzatılmasından sendika hakkına birçok talebin kendi gündemlerinde olduğu vurgulandı. Seçim sürecinde kullandıkları “Biz savunduk, biz savunuruz!” şiarını yineleyerek, tüm hekimleri ve halkı mücadelelerine destek olmaya davet ederek basın açıklaması sona erdi.