İstanbul İkitelli’de Akşam Okulu emekçi halkın artan katılımıyla devam ediyor

Devrimci İşçi Partisi’nin “dünyayı anlamamız ve onu değiştirmemiz lazım” şiarıyla başlattığı Akşam Okulu emekçi halkın ihtiyacına göre belirlenen derslerle ve emekçi halkın artan katılımıyla Devrimci İşçi Partisi İkitelli bürosunda derslerine devam ediyor.

Devrimci İşçi Partisi’nin “dünyayı anlamamız ve onu değiştirmemiz lazım” şiarıyla başlattığı Akşam Okulu emekçi halkın ihtiyacına göre belirlenen derslerle ve emekçi halkın artan katılımıyla Devrimci İşçi Partisi İkitelli bürosunda derslerine devam ediyor. En son ders çeşitli sektörlerden işçilerin, emekçilerin, öğrencilerin ve genç işçilerin ilgisi ile 28 Nisan’da gerçekleşti. Bu dersin konusu: “Bir emperyalist ve terörist savaş aygıtı olarak: NATO nedir?” oldu. Dersin amacı dünya barışının ve huzurun garantisi gibi görünen ve kendini bu şekilde lanse eden NATO paktının gerçekte neden var olduğunu emekçi halka anlatmak oldu. Dersin sunumunu DİP Genel Başkan Yardımcısı Levent Dölek yaptı. NATO’nun o dönemki işçi devletlerinin karşısında emperyalist dünyanın saldırı örgütü olarak kuruluşunu, tüm dünyada sosyalist ve ilerici hareketleri silah yoluyla boğmaya çalışmasını, kontrgerilla gibi yapılarla Türkiye dahil birçok sayısız ülkede devrimcileri, işçi önderlerini, ezilen kesimleri katletmesini ayrıntılı olarak ele aldı. NATO’nun dünya halkları için barışı değil savaşı garanti ettiğini Ukrayna-Rusya savaşında yaşananları örnek vererek anlattı. Türkiye’deki NATO faaliyetlerini, İncirlik ve Kürecik üslerinin esas amacının ne olduğunu oldukça açık biçimde aktardı.

Emekçi halk derse aktif olarak katılım gösterdi, sunum sonrası tartışma kısmını daha da verimli hale getirdi. Ders, Devrimci İşçi Partisi’nin ana şiarlarından biri olan “NATO’dan çık, NATO’yu yık!” sloganının yeniden vurgulanması ve 1 Mayıs alanlarına çağrı ile sonlandı. Akşam Okulu, patronların ve onların temsilcisi olan siyasi iktidarın yalanlarına karşı işçi ve emekçilerin gerçeğinin ne olduğunu emekçi halka aktarmayı, bu vesileyle emekçi halkın düşmanlarını tanıyarak hürriyetine yalnızca kendi vereceği mücadeleyle ulaşacağını anlamasını sağlamayı ve bu yönde Devrimci İşçi Partisi saflarında örgütlenmesini amaçlıyor.

 

Bu yazı Gerçek gazetesinin Mayıs 2023 tarihli 164. sayısında yayınlanmıştır.