Devrimci Marksizm'in yeni çift sayısında dosya konuları: seçim, Gezi İsyanı ve Nail Satlıgan yoldaş

DM 53-54 çıktı

Devrimci Marksizm'in 53-54. çift sayısı raflardaki yerini aldı. Bu sayının ana dosya konusu, tahmin edileceği üzere geride bıraktığımız seçimler. İki önemli metin, bir yandan seçimleri değerlendirirken, diğer yandan da seçimlerin yeni bir kilometre taşı oluşturduğu memleket siyasetinde işçi ve emekçilere izlenmesi gereken yolu hatırlatıyor. İlk metin, Levent Dölek'in seçimi arka plana alarak memleket siyasetinin son dönemine ışık tutan yazısı. Bu yazı emekçi halkın en yakıcı sorunu olan ekonominin, seçim dönemi boyunca en az öne çıkarılan konu olmasının nedeninin, burjuva iktidar ve muhalefet kamplarının, işçi sınıfına karşı uzlaşması olduğunu belirtiyor. Dölek'e göre işin asıl vahim yanı sosyalistlerin de küçük burjuva karakterlerinden dolayı aynı yolu izlemiş olmaları. Sungur Savran'ın aynı dosyadaki yazısı ise, Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığını açıkça yasaya aykırı ve gayrimeşru ilan ediyor. Ardından, sosyalistlerin CHP’yi, hatta daha da kötüsü CHP’nin başını çektiği karanlık ittifakı desteklemiş olmasını, bunu yapabilmek için istibdad rejimini Marksizme aykırı bir tanımlama ile faşist olarak nitelemesini eleştiriyor. Bu “dâhiyane” taktik sonucunda, olası bir anayasa değişikliğinde laikliğe saldırıda birleşebilecek bir toplama, anayasayı referanduma dahi götürmeden değiştirme gücünün verilmiş olduğuna dikkat çekiyor. Savran’ın yazısı ayrıca, sosyalist solun DİP’in sosyalist odak önerisini kabul etmeyerek izlediği yol ile DİP’in önerisini kıyaslıyor ve sosyalist solun izlediği politikadan hiçbir şey kazanmadığını vurguluyor.

Derginin 53-54. çift sayısının ikinci dosya konusu ise, onuncu yıldönümünü Mayıs ayında geride bıraktığımız Gezi İsyanı. Bu dosyanın ilk yazısında Sungur Savran, Gezi İsyanının ve onu izleyen diğer isyanlar dalgasının Türkiye emekçi ve ezilenleri için büyük fırsatlar yarattığını ama Kürt hareketi de dâhil solun bu fırsatları değerlendiremediğini ileri sürüyor. Gezi’nin sınıf karakteri konusunda da ayrıntılı bir tartışmaya giriyor. İkinci yazı, Levent Dölek’in daha önce Devrimci Marksizm’in 19. sayısında yayınlanan, Gezi Parkı’nın boşaltıldığı 15 Haziran tarihine kadar sendika ve sol partilerin politikasını irdelediği “İhanete Uğrayan İsyan” yazısı.

Bu sayının üçüncü dosyası, vefatının onuncu yılına girdiğimiz yoldaşımız Nail Satlıgan’a ayrıldı. Sungur Savran’ın yazısı, Nail Satlıgan’ın teorik ve politik alanlardaki katkılarını, çalışmalarını, başarılarını değil, onun Türkiye solu içindeki yerini konu ediniyor. Satlıgan’ın mirasının kısmen tahrif edilmekte olduğunu söyleyerek ölümünden sonra tersi söylense de, Satlıgan’ın solun politik yelpazesinde devrimci Marksist alanda konumlandığını ortaya koymaya yöneliyor. İkinci olarak, E. Ahmet Tonak’ın, Nail Satlıgan’ın Kapital çevirisi ve ilişkili konular hakkında katıldığı bir atölye çalışmasının video kaydından yapılan alıntılardan oluşan yazısı var. Okurlarımız Nail Satlıgan’ın Türkiye’de ve dünyada başta Kapital olmak üzere Marksist klasiklerin çevirilerinde karşılaşılan çeşitli sorunlardan söz edişini okuma şansı bulacaklar.

53-54. çift sayıda bunların yanı sıra Alp Yücel Kaya’nın Cumhuriyet tarihinin tartışmalı bir konusunu, Köy Enstitüleri’ni ele aldığı “1940’larda Fontamara: ‘Ne Yapmalı?’” yazısı var. Bu yazı, Enstitüler ve İsmail Hakkı Tonguç’a yönelik solculuk/komünizm suçlama ve soruşturmalarına, Köy Enstitüleri literatüründen farklı bir okuma öneriyor. Töre Sivrioğlu ve Rahimullah Farzam, Birinci Dünya Savaşı ertesinde yaşanan Gilan Sovyeti deneyimi ve bunun İran Komünist Partisi ile olan ilişkisini ortaya koyuyor. Hasan Refik’in yazısı ise, içinde bulunduğumuz ayları Fransa burjuvazisi için bir cehenneme çeviren varoşların isyanını ele alıyor. Refik'in Fransa’yı sarsan isyanın aldığı somut biçimleri ve isyancı kitlenin sosyo-ekonomik koşullarını ele aldığı yazısı ayrıca solun içinde bulunduğu sefaleti de gözler önüne seriyor.

 

Devrimci Marksizm'in 53-54 çift sayısına kendi sitesi üzerinden erişmek için: http://www.devrimcimarksizm.net/tr/sayi/devrimci-marksizm-53-54