Devrimci Marksizm dergisi, yeni çıkan 49. sayısı ile Marksist teoriyi işçi sınıfının hizmetine sunmaya devam ediyor!

Devrimci Marksizm dergisi, yeni çıkan 49. sayısı ile Marksist teoriyi işçi sınıfının hizmetine sunmaya devam ediyor!

2006 yılından bu yana yayınlanan teorik yayınımız Devrimci Marksizm, 49. sayısı ile bu ay okurlarıyla buluşuyor. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idamının, onları idamdan kurtarmak için gerçekleştirdikleri eylem sırasında 10’ların, yani Mahir Çayan, Cihan Alptekin, Ömer Ayna, Saffet Alp, Sinan Kazım Özüdoğru, Hüdai Arıkan, Ahmet Atasoy, Ertan Saruhan, Sabahattin Kurt ve Nihat Yılmaz'ın devlet tarafından katledilmesinin, ve İstanbulda Ulaş Bardakçı’nın bir cinayete kurban gitmesinin 50. yılında olmamız nedeniyle derginin 49. sayısı Devrimci Marksizm Yayın Kurulu imzalı "NATOyu yıkmaya soyunan devrimcilerin anısına: Denizlerin asılmasının ve Kızılderenin 50. yılı" yazısıyla açılıyor. Yazı sosyalizm için verdikleri mücadelede yaşamlarını yitiren bu onurlu ve azimli devrimci önderlerin katillerinin sadece Türkiye burjuvazisi ve onun devleti olmadığını, aynı zamanda NATOnun ülkede kurduğu kontrgerilla teşkilâtı olduğunu da vurguluyor.  Bu yazı Türkiye’nin NATO üyeliğinin 70. yılını yaşadığımız, emperyalistlerin kanlı örgütü NATO’nun Ukrayna’da Rusya’ya yönelik saldırgan hamleleri ile dünya savaşını kışkırtmakta olduğu bugünlerde ayrı bir önem de taşıyor.

Devrimci Marksizm dergisinin 49. sayının ana dosya konusu ise "Dijital çağda kapitalizm ve sınıflar". Robotlar ve yapay zekanın üretimde artan oranda kullanıldığı günümüz dünyasını "kapitalizm-sonrası" dünya olarak adlandırmak bugünlerde moda oldu. Bu iddiayı genelde "işçi sınıfının önemini yitirdiği" türünden önermeler izlemekte. Bu yaklaşımlar, üretim alanı dışında, farklı kimliklerce yürütülen mücadelelerin de dönüştürücü olacağını ileri sürüyor. Dosyada bu yaklaşımlara karşılık veren üç makalele yer alıyor. Özgür Öztürk’ün makalesi işçi aristokrasisini derinlemesine bir analize tabi tutuyor. E. Ahmet Tonak, Devrimci Marksizm’in İngilizce yıllığı olan Revolutionary Marxism 2021’de de yer bulan yazısında dijital sektörün artık değer üretip üretmediğini ele alıyor. Ege Latifcan’ın makalesi ise, çok az ele alınan bir alanı, dijital oyunları kapitalizmin emek süreçleri üzerindeki dönüştürücü etkileri bağlamında inceliyor.

Son sayıda dosya dışı üç makale yer almakta. Bunların ilki, Ulaş Töre Sivrioğlu’nun “İslam İktisadı Teorisi Eleştirisi” başlıklı çalışması. Sivrioğlu, hem uzun bir tarihsel geçmişe sahip bir kuram hem de günümüz dünyasında zaman zaman diğer alternatiflerden bağımsız, müstakil bir model olarak önerilen İslamî iktisadı ele alırken, bahsedilen kuramın emekçi kitleleri için neler önerdiğini ve işçi hakları gibi konularda neler söylediğini de okuyucuya aktarıyor. Dosya dışı ikinci yazıda Emre Bayır, Darwinin kuramının tarihsel niteliği ve taşıdığı önemi ortaya koyuyor. Bayır, aynı zamanda evrim kuramının Marx ve Engelsin gözündeki yansımasını, bu kuramı devrimci Marksizmin gelişimi için nasıl kullanmaya çabaladıklarını, özellikle Engelsin bu kuram üzerine olan özel ilgisini ve çalışmalarını yazısında ele alıyor. Bir başka dosya dışı yazı ise Şiar Rişvanoğlu’nun, hiç tartışmasız tarihin en parlak bestecilerinden/müzisyenlerinden birisi olan, 2 Eylül 2021de kaybettiğimiz Mikis Theodorakis üzerine yazısı. Rişvanoğlu, Theodorakisin müziğini ve politik serüvenini mercek altına aldığı yazısında, müziğinin köklerini, tarihle, edebiyatla/şiirle ilişkisini, komünist” kimliğinin müziğine, süreç içerisinde diyalektik bir biçimde müziğinin toplumsal mücadele ve sınıf mücadelesine etkisini inceliyor.

49. sayımızın son makalesi ise "Sosyalist Planlama" akar dosyamız altında yer alıyor. İngiliz Marksist araştırmacı Helen Yaffenin, 1960ların ilk yarısında Kübada sosyalist inşa süreci bağlamında cereyan eden Büyük tartışma”yı Che Guevara ekseninde tanıtan Büyük tartışma” başlıklı metnini Türkçe’ye Özgür Öztürk kazandırdı. Devrimci Marksizm’in 50. sayısı, kapsamlı bir dosya ile birkaç ay içinde raflardaki yerini alacak.