Devrimci Marksizm 50. sayı konferansı: Kapitalizm belasından kurtulmak için tek seçenek Marksizm!

Devrimci Marksizm dergisi 50. sayısı vesilesi ile 13 Kasım 2022 Pazar günü İstanbul Kadıköy Kozyatağı Kültür Merkezi’nde Marksizm mi? Postmodernizm mi?” başlıklı bir konferans düzenledi. Dergi okurlarının büyük ilgi gösterdiği ve tüm salonu doldurduğu konferans, derginin 50. sayısının ana dosyası olan “Postmodernist solun eleştirisi”ni katılımcılarla birlikte enine boyuna ele almayı amaçlayarak dosyada yazısı olan dört isme konferansta yer verdi.

Özgür Öztürk’ün açılış konuşmasından sonra söz alan Sungur Savran, konuşmasında postmodernizmin maddî temellerine vurgu yapıp bunun bir modern küçük burjuva ideolojisi olduğunu vurgulayarak, modern küçük burjuvazinin ekseriyetle yaşamayı tercih ettiği güvenlikli sitelerle postmodernizm arasında bir koşutluk kurarken, ikinci konuşmacı olan Volkan Sakarya ise postmodernist ve postyapısalcı felsefenin genellikle karmaşık ve uzmanı olmayanların anlamakta zorlandığı niteliklerini ve bundan kaynaklanan açmazlarını öz ve etkili bir biçimde katılımcılara açıkladı. Üçüncü sırada konuşan Özgür Öztürk’ün konusu ise Marksizmin Ernesto Laclau ve Chantal Mouffe tarafından ortaya atılan ve işçi sınıfının kapitalizm karşıtı mücadeledeki rolünü yadsıyan post-Marksizm akımı idi. Öztürk, bu akımın tezlerini ele alarak, bunların ileri sürdüğünün aksine işçi sınıfının merkezî konumunu koruduğunu ifade etti. Konferansın son konuşmacısı olan Şiar Rişvanoğlu’nun konusu ise özellikle Kürt hareketine musallat olmayı başarmış bir yaklaşım olan Murray Bookchin’in komünalizm felsefesi idi. Rişvanoğlu, Bookchin’in sınıf, kapitalizm, devlet ve emperyalizm konularındaki tutarsızlıklarını özetledi.

Konferansın ikinci bölümü, ilkinden uzun bir sürede gerçekleşirken, uzun süredir yüzyüze tartışma olanağı bulamamış olan Devrimci Marksizm okurları çok sayıda soru ve katkıyla Marksizmin soldaki düşmanlarına dair bütünlüklü bir çerçeve sunulmasına katkı sundular.

Devrimci Marksizm’in 50. sayı konferanslarının ikincisi, 27 Kasım 2022 tarihinde İzmir Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde saat 14.00’te yapılacak.