Devrimci İşçi Partisi Ankara toplantısı: Dünya savaşına karşı dünya devrimi!

Devrimci İşçi Partisi 19 Haziran’da Ankara’daki Genel Merkez binasında düzenlediği toplantıyla emperyalizmin NATO eliyle yürüttüğü saldırgan savaş politikalarını ve bu savaşa karşı dünya devrimi için perspektif ve öngörüleri tartıştı. Devrimci İşçi Partisi, 2008-2009 yıllarında dünya kapitalizminin içine girdiği büyük depresyonu analiz ederek, kapitalizmin bu yapısal krizinin çelişkilerin keskinleştiği, devrimler ve karşı devrimlerle savaşların da yaşanacağı bir döneme girdiğimizi erkenden ortaya koymuştu. Devrimci İşçi Partisi 2016 yılında Üçüncü Dünya Savaşı’nın “dolaysız biçimde, somut olarak, elle tutulur yakıcılıkta bir tehlike halini aldığı” tespitiyle 1. Olağanüstü Kongresi’ni toplamış, ulusal ve uluslararası düzeyde aldığı politik ve örgütsel kararlarla, “Savaşa ve barbarlığa karşı dünya devrimi ve sosyalizm” şiarıyla yoğun bir hazırlık ve mücadele süreci başlatmıştı. İçinde yaşadığımız günlerde artık Üçüncü Dünya Savaşı’ndan bahsetmeyen yok. Bu savaşın hâlihazırda başlamış olup olmadığı tartışılıyor artık.

Tabii ki gereken apaçık olanı görmek ve olayları yaşandıktan sonra değerlendirmek değil, işçi sınıfı mücadelesine kılavuz olan bilimsel sosyalizmi, gelişmeleri öngörmek ve gerekli devrimci politikayı inşa etmek üzere kullanmaktır. Devrimci İşçi Partisi’nin Ankara’da yapmış olduğu toplantı da bu doğrultuda partimizin ulusal ve enternasyonal düzeydeki politikalarını tartışmak üzere gerçekleştirildi. DİP Genel Başkanı Sungur Savran savaşın uluslararası alandaki anlamını ve gelişme dinamiklerini ortaya koyan konuşmasında, Ukrayna’nın sadece bir başlangıç olduğunu emperyalist savaş aygıtı NATO’nun Rusya ile hesaplaşmasını Kuzey Kutup dairesine taşımaya hazırlandığını ve Çin’i kuşatmak için de Pasifik ve Hint Okyanusu’nda büyük bir tahkimata gittiğini ortaya koydu. Sungur Savran, enternasyonal alanda ikirciksiz bir anti-emperyalist tutumla ve sınıf siyasetine yaslanarak, Leninist anlayışla savaş koşullarını devrim için değerlendirecek bir politik ve örgütsel atılımın temel yönlerini partililere aktardı. DİP Genel Başkan Yardımcısı Levent Dölek ise toplantının ikinci kısmında devrimci Marksistlerin özel olarak Türkiye’de yani bir NATO üyesi olan ve emperyalist savaşta özel roller üstlenen bir ülkede izlemesi gereken anti-emperyalist sınıf siyasetini esas alan bir konuşma yaptı.

Ankara toplantısı Devrimci İşçi Partisi üye ve militanlarının günbegün işçi sınıfının mevzilerinde ve emekçi halkın içinde yürüttüğü militan faaliyetin dünya devrimi için verilen büyük ve son kavganın bir parçası olduğu bilincinin yükselmesine vesile oldu.

 

Bu yazı Gerçek gazetesinin Temmuz 2022 tarihli 154. sayısında yayınlanmıştır.