İZENERJİ ve İZELMAN işçileri kazandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde belediye şirketlerinde çalışan işçilerin yaklaşık 3 aydır sürdürdükleri mücadele meyvesini vererek kazanımla sonuçlandı. İşçilerin mücadelesi sonucu olarak taşeron şirketler geri adım atrak ihaleye teklif veremedi. Böylece haftalardır “taşerona geçit vermeyeceğiz” şiarıyla eylemler düzenleyen İZENERJİ ve İZELMAN işçileri şimdilik rahat bir nefes aldı. Ama şimdilik. Açık ki, bu bir yarım zafer. İZENERJİ ve İZELMAN işçilerinin sorunları köklü bir çözüme kavuşmuş değil. Çünkü, işçileri kölece koşullarda çalışmaya mahkum eden, onları “iş kazaları” adı altında katleden, iş güvencesini ortadan kaldırarak işten atmaların önünü açan taşeron sistemi hala ayakta duruyor. Bu belediye şirketleri de olsa işçinin tepesinde Demokles’in kılıcı gibi sallanıyor, onları tehdit etmeye devam ediyor. Açıktır ki bugün işçiler için tatmin edici bir çözüm; taşeron sisteminin şurasının burasının düzeltilerek veya taşeron şirketler arasında bir tercihle kendimizi sınırlayarak bu kölelik sistemine meşruiyet kazandırılmak değildir. Tam tersine taşeron sisteminin tamamen yasaklanarak işçilerin kadrolu, iş güvenceli bir çalışma düzenine kavuşturulmasıdır. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde belediye şirketlerinde çalışan işçiler taşerona karşı mücadelenin birinci raundunu kazanmışlardır. Birleşik ve kararlı bir mücadelenin sonucunda elde ettikleri kazanımı hep birlikte deneyimlemişlerdir. Bu anlamda kendileriyle ne kadar gurur duysalar yerindedir. Fakat ihalenin belediyenin taşeron şirketlerinde kalması, taşerona karşı mücadelenin biteceği anlamına gelmiyor. Aksine, bu son başarının sağladığı özgüvene de yaslanarak, mücadelenin, hiç gevşemeden ve boş hayallere kapılmadan aynı kararlılıkla sürmesi, sadece taşeron işçiler de değil, tüm işçi ve kamu emekçilerini da kapsayarak bütün imkanları seferber ederek devam etmesi gerekmektedir.