Tüm emekçi öğrenciler, mücadele saflarında birleşelim

Tüm emekçi öğrenciler, mücadele saflarında birleşelim

Merhaba arkadaşlar, ben İstanbul Teknik Üniversitesi’nde okuyan bir öğrenci kardeşinizim. Kendim ve çalıştığım işlerle ilgili size kısa bir bilgilendirme yapmak istedim. Eğitim hayatının zorluklarıyla ilköğretim 3. sınıftan itibaren yaz tatillerinde çalışarak başa çıkmaya çalıştım. Bugün halen yazları farklı iş kollarında hayatımı idame etmek ve eğitimime devam etmek için çalışıyorum. İnşaat işçiliğinden tutun garsonluğa, depo görevliliğinden elektrik işlerine kadar birçok farklı işte çalıştım. Tüm bu işlerin ortak yanı ise iş güvenliğinden tamamen yoksun ve düşük ücretlere sahip oluşuydu.

Eğitim insanların ücretsiz alması gereken bir hak iken, Türkiye’de bunun esamesi bile okunmuyor. Açılan özel okullar ve dershaneler fırsat eşitsizliğini arttırırken, üniversitelerde ücretsiz yurtların ve yemekhanelerin olmayışı bugün emekçi çocuklarının üniversiteye geldiklerinde çalışmalarını zorunlu kılıyor. KYK (Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu)’nın verdiği burs ise yetersizdir ve zaten çok az öğrenciye verilmektedir. Alınan KYK bursu için bizi beleşçi olarak nitelendiren cumhurbaşkanı da bize ücretsiz eğitim hakkı verilmeyeceğini kendi ağzıyla söylemiştir.

Milli Eğitim Bakanı’nın kendisi özel okul patronudur. Öğrencilerin eğitim alma konusundaki eşitsizliklerini kaldırmak için hiçbir düzenleme yapmamaktadır. Kendi özel okullarından para kazanmak varken emekçi çocuklarının yaşadığı sıkıntılar onlar için bir dert değildir. Patronlar kârları için piyasanın kurallarını bizlere dayatıyorken, eğitimdeki bu eşitsizliği ortadan kaldırmayı onlardan beklemek ancak rüya görmektir. Bu eşitsizliği ortadan kaldıracak ve herkes için ulaşılabilir ücretsiz eğitimi getirecek olan gençlik ve işçi sınıfının ortak mücadelesidir. Benim gibi nice eğitim hayatını devam ettirmek için çalışan emekçi kardeşlerim, sınıf arkadaşlarım geleceğin eşit hayatını var etme gayesiyle gelin, mücadele saflarında birleşelim.

İTÜ’den emekçi bir öğrenci

Bu yazı Gerçek gazetesinin Temmuz 2019 tarihli 118. sayısında yayınlanmıştır.