Meslek liselerinde yeni dönem: Daha fazla sömürü!

meslek lisesi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Ekim’de Giresun’da bir okul ziyaretinin ardından eğitim ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye’de meslek liselerindeki eğitimin sadece teori ile sınırlı kaldığını, bunun “özel sektörün ihtiyaçlarına göre” pratikle birleştirilmesi için çalıştıklarını söyleyen Selçuk, fabrikaların, otellerin içine okullar açarak eğitimdeki bu eksiğin giderilmesi gerektiğini söyledi. Bakanın, teorinin pratikle birleştirilmesi dediği çalışmaların amacı öğrencilerin eğitiminin niteliğini artırmak ya da eğitimdeki eksikleri gidermek değil, sermayenin ucuz iş gücüne ulaşımını daha da kolay bir hale getirmektir.

Bu saldırı yeni değil, yıllardır devam ediyor

Meslek liselerinin ucuz iş gücü sağlanan yerler olarak kullanılması için iktidar yıllardır çabalıyor. 2016’da dönemin Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz meslek liselerini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile yapılacak bir anlaşma doğrultusunda, özel sektöre devretme planını yürürlüğe koymuştu. Eski bakanın görev süresi buna yetmedi ama kendisi de patron olan bakan Ziya Selçuk’un ilk icraatları bu planı tamamlamak doğrultusundaydı. 2018’e geldiğimizde bunun için ilk somut adımı atan MEB, TOBB ile Eğitim İş Birliği Protokolü adıyla ortak bir protokol yürüterek 81 ilde 81 meslek lisesini TOBB’a devretti. TOBB Başkanı da bu jeste karşı iş dünyasından gelen bir bakanın nasıl da ezber bozduğunu öve öve bitirememişti. Ama sermayeye yüz verirsen astarını istemeden duramaz. 81 lise yetmedi, sermayenin temsilcisi olan hükümet, bütün meslek liselerinin kapılarını patronlara sonuna kadar açmak için kolları sıvadı.

Bugün, Eğitim Bakanı ve patronlar el ele verip şimdi de fabrikalara, otellere okullar açarak sömürüyü daha da ileriye taşımak ve meslek lisesi öğrencilerini tamamen kendi ihtiyaçlarına göre yetiştirmek istiyor. Öyle ki,  Ziya Selçuk’un aynı açıklamada “Sanayi ve hizmet sektöründe becerilerin yenilenmesine ilişkin neye ihtiyacınız varsa bizim müfredatımız odur. Öğretim programlarımız buna uyum sağlar. Çünkü bizim mezunlarımızın sizin üretimde beklediğiniz niteliklerle yüzde yüz örtüşmesi ana hedefimiz”  diyerek sermayeye seslenmesi de bunu açıkça gösteriyor.

Nitelikli, bilimsel, ücretsiz bir eğitim için mücadeleye!

Meslek liselerinin sermayenin çıkarlarına göre şekillendirilmesi, sadece bu okullara özgü değildir. İktidarın bütün eğitim politikası sermayenin çıkarları doğrultusunda inşa edilmiştir. Eğitim sistemi sermayenin değil, emekçi halkın çıkarlarına göre planlanmalıdır. İhtiyacımız olan, teori ve pratiğin iç içe geçtiği ama bunun toplumun ihtiyaçlarını karşılamak adına yapıldığı nitelikli, bilimsel ve ücretsiz bir eğitim modelidir.

 

Bu yazı Gerçek gazetesinin Kasım 2020 tarihli 134. sayısında yayınlanmıştır.