Liselilerin bülteni Sınıf’ın 7. sayısı çıktı!

Liselilerin bülteni Sınıf’ın 7. sayısı çıktı!

Lise bülteni Sınıf, “Sınıflardan Alanlara!” şiarıyla yeni sayısını yayınladı. Bu bülten; okullarımızda yaşadığımız haksızlıklara, her geçen gün artan eşitsizliklere, eğitimin verimsizleşmesine, değişen sınav sistemlerine, yani biz liselilerin ortak problemlerine değiniyor. Sınıf bizi gelecek kaygısına boğan ve sıra arkadaşlarımızla rakip haline getiren sisteme karşı bizlerin sesini duyuruyor.

Sınıf’ın Kasım-Aralık tarihli 7. sayısı ilk olarak, meslek liselilerin en önemli sorunlarından biri olan staj sömürüsü konusunu ele alıyor. Stajyer öğrencilerin, sermaye için ucuz iş gücü olarak görüldüğünün altını çiziyor ve staj sömürüsüne karşı öğrencilerin taleplerini dile getiriyor. Bir diğer başlıkta, Eskişehir’den bir lise öğrencisinin mektubu yer alıyor. 2018-2019 eğitim-öğretim yılının; okul mevcutlarının orantısız artışıyla, kayıt sırasında istenen fahiş kayıt ücretleriyle ve yetersiz öğretmen kadrosuyla başladığını belirterek bizlere dayatılan eşitsiz ve niteliksiz eğitimin karşısında mücadeleyi büyütme çağrısı yapıyor. 

Sınıf, bizlere bu toprakların ilk ihtilal girişiminin öncülerinden biri olan Şeyh Bedreddin’in ayak izlerini takip ettiriyor.Devrimin bizim topraklarımızda mümkün olmadığı söylentisine karşı cevap veriyor. Bedreddinlerle başlayıp Denizlerden, Mahirlerden bugüne ulaşan devrim mücadelesinin muhakkak nihai zaferine ulaştırılacağının altını çiziyor. Sınıf, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü olan 25 Kasım’a da sayfalarında yer veriyor. 25 Kasım’ın tarihsel çizgisine kısaca değinerek kadına yönelik şiddete karşı mücadelenin yakıcılığının her geçen gün arttığını ve 25 Kasım’ın bir anma değil, bir mücadele günü olduğunu vurguluyor. Son olarak, bir şiir ve bir kitap tanıtımı da bültende yerini alıyor.

Sınıf, aynı kaynaktan beslenen ve çözümsüz gibi gözüken problemlerimizin çözümünün var olduğunu, hem de çözümün bizim ellerimizde olduğunu göstermeyi amaçlıyor. Bu sorunlar nasıl hepimizi ilgilendiriyorsa, çözümüne de ancak birlikte mücadele ederek ulaşabileceğimizi vurguluyor. İşte bu sebeple bütün liselileri mücadeleyi büyütmeye çağırıyor.

Bu yazı Gerçek gazetesinin Aralık 2018 tarihli 111. sayısında yayınlanmıştır.