Liseli bülteni Sınıf’ın 13. sayısı çıktı!

Liseli bülteni Sınıf’ın 13. sayısı çıktı!

Liseli bülteni Sınıf’ın Ocak-Şubat 2020 tarihli 13. sayısı “Emperyalizmi yeneceğiz!” şiarıyla yayınlandı. Yalnızca liselilerin değil bütün gençliğin problemlerini dile getiren bülten, memlekette ve dünyada olup bitenleri de sayfalarında işliyor ve mücadele çağrısını yineliyor.

Bu sayının ilk yazısı Türkiye’nin en büyük özel eğitim kurumlarından biri olan Doğa Koleji’nde yaşananları ele alıyor. Doğa Koleji örneğinden yola çıkarak, iktidarın eğitimi özelleştirerek piyasa kurallarına tâbi kılma politikalarının çökmeye mahkûm olduğunu belirtiyor. Çözüm önerisi olarak ise kamulaştırma sloganını yükseltiyor.

Doğa Koleji yazısını takip eden yazı ise staj adı altında sömürüye maruz kalan ve meslek lisesi eğitiminin yetersizliklerini anlatan bir turizm lisesi öğrencisinin Sınıf’ta yayınlanmak üzere yazdığı mektubu. Mektup tüm liselilere sesleniyor ve “rakip değil yoldaş olalım” diyor.

Bültenin üçüncü yazısı ise 2019 yılında dünyada yaşanan isyanları ve devrimleri konu alıyor. Dünyanın dört bir yanında ayağa kalkan halkları ve iktidarları deviren devrimleri selamlıyor. 2020 yılının sosyalist devrimleri doğurması için birlik olmanın ve mücadele etmenin önemine değiniyor. 51 yıl önce ODTÜ’de devrimci gençlerin, CIA ajanı Komer’in arabasını ters çevirerek ateşe verdiği eylem de bu sayfalarda işleniyor. Sınıf, o gün ODTÜ’de yakılan anti-emperyalist ateşi yangına çevirmek için gereken iradenin bu topraklardaki köklerine işaret ediyor.

Sınıf’ın sayfalarında bir de gençliğe çağrı yazısı var. Memleketin en yakıcı problemlerine dikkat çeken yazıda asgari ücretten depremlere, grev gündeminden öğrenim kredisi borçlarına kadar birçok mesele işleniyor. Yazıda bu sorunlara ve baskılara karşı verilen mücadelelerin gençlik tarafından görülmesinin gerekliliğine vurgu yapılıyor. Liseli, üniversiteli, işçi ve işsiz gençlerin mücadeleye girmesi gerektiği; asıl o zaman bu düzeni değiştirmek için gereken gücün kendilerinde var olduğunun farkına varacakları işleniyor.

Bültenin son yazısı ise bir tiyatro incelemesi. Bu yazıda Nâzım Hikmet’in İvan İvanoviç var mıydı, yok muydu? eserinin tanıtımı yapılıyor. Nâzım bu eserinde, Sovyet bürokrasisine ilişkin tespitlerde bulunduktan sonra bürokrasinin yenilgisi için işçi sınıfının mücadelesinin kilit bir noktada durduğunu anlatıyor.

Bu yazı Gerçek gazetesinin Şubat 2020 tarihli 125. sayısında yayınlanmıştır.