İstanbul Beyazıt Meydanı'nda YÖK eylemi

Üniversite öğrencileri, işçi sınıfının yükselen mücadelesine karşı yapılan 12 Eylül 1980 darbesinin bir ürünü olan YÖK’ün (Yüksek Öğretim Kurulu) kuruluşunun yıldönümünde İstanbul’da bir basın açıklaması yaptı. 6 Kasım Çarşamba günü saat 16.00’da İstanbul Beyazıt Meydanı’nda buluşan farklı üniversitelerden öğrenciler üniversiteleri sermayenin boyunduruğuna sokmak, üniversitelerde yükselen devrimci mücadeleleri bastırmak için kurulan YÖK’e karşı her yıl olduğu gibi bir araya geldi.

Devrimci İşçi Partili Öğrenciler eyleme “YÖK kapatılsın, sermaye üniversiteden dışarı!”, “Ücretsiz barınma, beslenme, ulaşım, her şeyiyle ücretsiz eğitim istiyoruz!”, “Yaşasın Özgür Emekçiler Üniversitesi!” yazılı dövizlerle katıldı.

Üniversite Öğrencileri adına hazırlanan basın açıklamasının okunmasından önce çeşitli üniversitelerden gelen öğrenciler okullarında yaşadıkları sorunlar üzerine söz aldı. İstanbul Üniversitesi’nin çeşitli fakültelerinden, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden, Marmara Üniversitesi’nden, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden ve vakıf üniversitelerinden söz alan öğrenciler her üniversitenin kendine özgü gündemlerinden, öğrencilerin yaşadıkları sorunlardan söz etti.

Öğrencilerin aldıkları sözlerden sonra basın açıklaması okundu. Açıklamanın ardından Beyazıt Marşı’nı okuyan öğrenciler, sloganlar ve alkışlarla eyleme son verdi.