Filistin’in yanında, Denizlerin yolundayız!

deniz gezmiş

Eli kanlı Siyonist İsrail devleti günlerdir Filistinlilere vahşice saldırıyor. Siyonistler çoluk çocuk demeden katliamlara girişiyor, hastane yollarını bombalıyor, Filistin halkını alçakça baskılarla yıldırmaya çalışıyor. Filistin halkı ise işgal altındaki topraklarında bu saldırılara karşı onurlu bir mücadele vermeye devam ediyor.

Her şey bütün dünyanın gözü önünde oluyor; Siyonizm vahşice saldırıyor, Filistin halkı direniyor. Ancak sözde İsrail’e karşı duranlar bütün bu olan bitene göz yumuyor. Göz yumarak katliama da ortak oluyor. Sözde Siyonizme karşı mücadele edenler, hamasi nutuklar atmaktan, İsrail’e karşı kınama açıklamaları yapmaktan öteye geçmiyor.

Elbette hükümetten söz ediyoruz. Emekçi halk Filistin’le dayanışma için sokaklara dökülüyor, İsrail’e boykot diyor, işgale karşı iktidarı somut bir adım atmaya çağırıyor. İktidar bir kez daha hamaset siyasetine sarılıyor. Filistin halkı “Biz buradayız sen neredesin Erdoğan!” diyor. Erdoğan İsrail’in yanında, İsrail’le ticaret rekorları kırıyor. İsrail’le birlikte normalleşme planları yapıyor. Filistin halkının çalınan doğalgaz kaynaklarını nasıl pazarlarım onu düşünüyor.

Düzenin siyaseti bütün kirli yüzünü Filistin’e karşı gösteriyor. Amerikan muhalefeti “uluslararası hukuku” göreve çağırıyor. Hâlbuki emperyalistlerle birlikte İsrail on yıllardır uluslararası hukuku ayaklar altına alıyor. Bunu düzenin bütün partileri de biliyor, biliyor ama susuyor. Çünkü İsrail’le işbirliği onların da işine geliyor.

Siyonizme ve emperyalizme karşı mücadele eden Denizlerin mirasına sahip çıkalım!

Bu topraklarda İsrail’in zulmüne ortak olanlar olduğu kadar, Siyonizme karşı onurlu ve kararlı bir mücadele verenler de var oldu. Düzenin kirli siyasetine karşı emekçi halkın ve bütün ezilenlerin çıkarlarını, halkların kardeşliğini savunanlar da var oldu. Onlar bu mücadeleyi lafta değil, hamasi nutuklarda değil eylemleriyle gösterdiler. Filistin’in nehirden denize özgür olması için Filistin’de silahlı eğitim aldılar ve bu mücadeleye baş koydular. Filistin halkıyla enternasyonalist bir mücadele içinde halkların kardeşliğini savundular. Siyonizmin bir numaralı işbirlikçisi Amerikan emperyalizmine karşı bu topraklarda mücadeleyi yükselttiler. NATO’dan çıkılması için, bütün emperyalist üslerin bu topraklardan defedilmesi için mücadele ettiler.

Denizlerden söz ediyoruz. Biz, Denizlerin, Siyonizme ve emperyalizme karşı gerçek mücadeleyi yürütenlerin yolunda ilerliyoruz, onların mirasına sahip çıkıyoruz. Bugün Filistin’in yanında olmak için, Filistin’in gerçek dostu olmak için emperyalizmin ve Siyonizmin işbirlikçisi iktidara karşı, Türkiye’nin NATO’dan çıkması için, bütün emperyalist üslerin kapatılması için mücadele ediyoruz. İsrail ile ticari, askeri, akademik bütün ilişkilerin kesilmesi için, İsrail’e boykot uygulanması için mücadele ediyoruz. Denizlerin yolunda Filistin’in yanında bu uğurda mücadeleyi yükseltiyoruz, gayrimeşru İsrail devleti yıkılana kadar, Filistin nehirden denize özgür olana kadar da bu mücadeleyi sürdüreceğimizi haykırıyoruz.

 

Bu yazı Gerçek gazetesinin Mayıs 2021 tarihli 140. sayısında yayınlanmıştır.