Savaşa ve barbarlığa karşı dünya devrimi ve sosyalizm