1 Nisan’dan itibaren işçinin ekonomisini neler bekliyor?

şimşek

İşte yerli ve yabancı sermayenin sipariş ettiği, Erdoğan’ın ve Mehmet Şimşek’in hazırlayıp sunduğu emeğe saldırı programının takvimi!

Erdoğan’ın ekonominin başına Mehmet Şimşek’i getirmesiyle sermaye çevreleri son derece memnun olmuştu. Öyle ki güya muhalefet olan CHP, İyi Parti ve diğer burjuva partileri de bu gelişmeyi “rasyonel politikalara dönüş” adı altında desteklemiş, Erdoğan’ı Mehmet Şimşek’in işine karışmaması için uyarmışlardı. Oysa Tayyip Erdoğan ve Mehmet Şimşek arasında bir ayrılık yok. Sermayenin talep ettiği kemer sıkma programını ve emeğin haklarını tırpanlayacak saldırıları birlikte planlıyorlar. Hepsi 2023 yılının Eylül ayında açıklanan Orta Vadeli Program’da kayıt altına alınmış hatta takvime de bağlanmış durumda. Kemer sıkmaya yönelik adımlar atılmaya başlandı bile. Vergilerdeki artış, doğalgaz, elektrik zamları, asgari ücrete düşük zam yapılması ve Temmuz’da yeni bir zam olmayacağının açıklanması, emekli maaşlarında beklenen artışın yapılmaması, kredilerin kısıtlanması, kredi kartına taksit sayısının azaltılması ile hane halkının tüketiminin kısılması ve nihayet devlet bütçesinin tamamen faiz ödemelerine odaklanan şekilde hazırlanması bu adımlar arasında yer alıyor.

Sınıf saldırısının Orta Vadeli Program’da öngörülen takvimi programın en sonunda “öncelikli reform alanlarına yönelik düzenlemeler” başlığı altında sıralanıyor. Başlıktan itibaren klasik bir algı operasyonu yöntemiyle karşılaşıyoruz. İşçi sınıfının etinden et kopartacak gerici saldırılar “reform” gibi kulağa hoş gelen bir kelimeyle ifade ediliyor. Zehri şekere bulayarak ve parlak bir ambalajla sunuyorlar. O yüzden her maddeyi işçinin diline tercüme ederek aktarıyoruz:

Orta Vadeli Program’daki başlık: İşgücü Piyasalarının Güvenceli Esnekleştirilmesi

Tercümesi: İşçi çıkarmayı kolaylaştıracak, iş güvencesini tırpanlayacak, esnek çalışma ile sömürü oranını arttıracak, krizin yükünü işsizlikle ödetecek, çalışanlar üzerinde işsizlik baskısını arttırarak ücretleri aşağı çekecek düzenlemeler!

  • Uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışma ile platform çalışması gibi yeni nesil esnek çalışma modellerinde yaşanan gelişmeler doğrultusunda iş dünyasının ihtiyaçları ve iş-özel yaşam dengesi gözetilerek mevzuat düzenlemeleri hızlı ve etkili bir biçimde hayata geçirilecek.”

Tercümesi: Esnek sömürü biçimlerinin kanuni dayanaklarını güçlendirmek, kalıcılaştırmak ve yaygınlaştırmak.

Takvimi: 2024 3. Çeyrek

  • “İş Kanununda sosyal taraflar ile diyalog halinde yapılacak değişiklikler ve bu doğrultuda gerçekleştirilecek ikincil mevzuat çalışmaları ile işgücü piyasalarında güvenceli esneklik sağlanacaktır.”

Tercümesi: Kıdem tazminatı hakkının fona devir ya da başka bir yöntemle gasbedilmesi. Sosyal taraflarla diyalog adı altında Hak-İş ve Türk-İş yönetimleri başta olmak üzere sendika ağalarının “işçilerin çoğu kıdem tazminatı alamıyor bu soruna çözüm üretmek lazım” gibi söylemleriyle bu saldırıya zemin hazırlamak. Ekonomide daralmaya neden olacak istikrar programının yükünü işten çıkarmalarla sınıfa ödetmek, işten çıkartmanın maliyetini azaltarak patronlar üzerindeki yükü azaltmak.

Takvim: 2025 1. Çeyrek


Orta Vadeli Program’daki başlık: Enflasyonla mücadele

Tercümesi: Kemer sıkma!

  • “Yönetilen/yönlendirilen fiyatlar geçmiş enflasyona endeksleme davranışının azaltılmasına yardımcı olacak şekilde belirlenecektir. Ekonomik dengeleri bozucu ve enflasyonu besleyen tüketim artışlarını önleyecek tedbirler alınacaktır.”

Tercümesi: Temmuz ayında asgari ücret zammı yok. Emekliye zam yok. Ücretlere yapılacak zamlar gerçekleşen değil hedeflenen enflasyona göre olacağı için reel ücretlerin enflasyon karşısında eritilmesi.

Takvim: Başladı!

  • “Kamu hizmetleri, bütçe imkânları içinde kalınarak azami tasarruf anlayışı içinde yerine getirilecektir. Harcama gözden geçirmeleri sistematik hale getirilerek verimsiz harcama alanları tasfiye edilecek ve yeni harcama alanları sınırlandırılacaktır.”

Tercümesi: Erdoğan’ın asgari ücret ve emekli zamları için söylediği “verdiğimiz para dipsiz kuyuya gidiyor” sözü niyeti anlatıyor. İşçiye, kamu emekçisine, emekliye verilen para iktidarın ve sermayenin lügatında dipsiz kuyuya atılmıştır yani verimsiz harcamadır. Sermayeye verilen teşvik ve destekler ise verimli harcamalardır. Kamu bütçesi işçiden, emekçiden tasarruf edilip sermayeye ve faize kaynak aktarılacak şekilde düzenlenmelidir.

Takvim: Başladı!


Orta Vadeli Program’daki başlık: Sosyal Güvenlik Sisteminin Mali Sürdürülebilirliğinin Güçlendirilmesi

Tercümesi: Sosyal güvenlik sisteminin tasfiyesi!

  • “Otomatik Katılım Sisteminin (OKS) işverenlerin de katkısı ile ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği tamamlayıcı emeklilik sistemi kurulacaktır.”

Tercümesi: Mevcut sosyal güvenlik sisteminin tasfiyesine paralel olarak emeklilik haklarının tırpanlanması, işçilerin ve emekçilerin fiilen özel sigorta şirketlerine ve bireysel emeklilik sistemine dahil olmaya zorlanması.

Takvim: 2024 4. Çeyrek

  • “Sosyal güvenlik sisteminde kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik eden, hakkaniyeti ve aktüeryal dengeyi önceleyen düzenlemeler hayata geçirilerek sistemin mali sürdürülebilirliği güçlendirilecektir.”

Tercümesi: Daha çok istihdamda kalmasını teşvik gibi süslü bir ifadenin altında açıkça emekliliği daha da zorlaştıracak, emeklilik yaşını daha da arttıracak, emekli aylıklarını daha da düşürecek, sermayenin mezarda emeklilik hayalini gerçekleştirmeye yönelik düzenlemeler.

Takvim: 2024 4. Çeyrek

 

Bu yazı Gerçek gazetesinin Nisan 2024 tarihli 175. sayısında yayınlanmıştır.