İstibdada, sömürüye, erkek egemenliğine, emperyalizme karşı orta yol yok! 8 Mart'ta emekçi kadınlar en öne!

8 Mart bildirisi

Krizi yaratana bedelini ödetmek için 8 Mart'ta emekçi kadınlar en öne!

Ekonomik krizle birlikte 2018'de işsizler ordusuna yarım milyon yeni işsiz daha katıldı. İşsiz sayısı resmi rakamlara göre 4 milyona dayandı, iş bulmaktan ümidi kesmişler de dahil edildiğinde gerçek tanımlı hesaplamaya göre neredeyse 6,5 milyona ulaştı. En yüksek artış ise tarım dışında genç kadınlar arasında yaşandı: %33! Yani her üç genç kadından biri işsiz! İşsizlik sadece genç kadınların değil, bütün emekçi kadınların sorunu. 2018 yılında kayıtlı kadın işsiz sayısı ilk defa kayıtlı erkek sayısını geçti. Kayıt dışı işçiler de dahil kadın işçilerin yalnızca %6,7'sı sendikalı. Yani her 100 emekçi kadından en fazla 7'si sendikalı.

Bu düzen emekçi kadınlar için daha çok işsizlik, daha çok güvencesizlik ama daha az ücret, daha az sendikalı çalışma demektir. Krizin bedelini işçi sınıfına ama en çok işçi kadınlara ödetmek isteyen bu sermaye düzenine karşı orta yol yok! Devrimci İşçi Partisi, krizi yaratana bedelini ödetmek için emekçi kadınları, 8 Mart'ta erkek egemen kapitalist sisteme karşı mücadeleye çağırıyor!

Şiddeti uygulayana, failini kollayana bedelini ödetmek için 8 Mart'ta emekçi kadınlar en öne!

Bu düzende kadınların emeği fabrikada, işyerinde para etmiyor, evde ise görünmez oluyor. Ekonomik kriz derinleştikçe kadınların omuzlarındaki ev işlerinin, çocuk ve yaşlı bakımının yükü de artıyor. Erkek egemenliği sadece kadınların ev içinde harcadığı emeği gasp etmiyor, kadınları şiddetle baskı altına alıyor, yaşamını da tehdit ediyor. 2017 yılında 409 kadını kadın cinayetlerine kurban vermiştik, 2018'de ise 440 kadın yaşamını yitirdi. Çok daha fazla kadın şiddete, tacize, tecavüze maruz kaldı. Kadın cinayetleri de kadına yönelik şiddet de her geçen gün artıyor. İstibdad rejimi, toplumsal cinsiyet eşitliğini bu toplumun değerlerine aykırı bulurken, sokak ortasında gözaltına aldığı bir kadına cinsel saldırıda bulunan polise bir madalya takmadığı kalmışken, kadınları aşağılayan sözler fütursuzca şiddeti teşvik eden politikalar izlerken, nasıl artmasın?

İstibdadın kadın düşmanı, erkek egemenliğini ve kadına yönelik şiddeti körükleyen politikalarına karşı orta yol yok! Devrimci İşçi Partisi, kadına yönelik şiddetin hesabını sormak için, erkek şiddetine karşı özsavunma hakkını savunmak için, 8 Mart'ta emekçi kadınları istibdada ve erkek egemenliğine karşı mücadeleye çağırıyor!

Dünyayı barbarlığa sürükleyene bedelini ödetmek için 8 Mart’ta emekçi kadınlar en öne!

Emperyalizmin demokrasi, insan hakları ve özgürlük vaadinin ne kadar büyük bir yalan olduğunu görmek için bugün "kurtarmak" için geldiklerini söyledikleri kadınların köle pazarlarında satıldığı Ortadoğu'ya bakmak yeter. ABD emperyalizmi bugün de Venezuela'yı ve kendine direnç gösteren tüm ülkeleri tehdit ediyor. Yine demokrasi, insan hakları yalanıyla! Öyle bir demokrasi düşünün ki, önce bir askeri darbe ile Venezuela'nın seçilmiş devlet başkanını devirmeye çalıştı, o başarılı olmayınca şimdi de açıkça askeri saldırıyla tehdit ediyor!

Geleceğimizi, insanlığı savaşlarla tehdit eden, barbarlığın ve yıkımın içine sürükleyen emperyalizme karşı orta yol yok! Devrimci İşçi Partisi, emekçi kadınları, emperyalizme karşı mücadele bayrağını, Türkiye'nin NATO'dan çıkması, İncirlik başta olmak üzere bütün yabancı üslerin kapatılması şiarını 8 Mart'ta da yükseltmeye çağırıyor!

Sermayenin, emperyalizmin, istibdadın ve erkek egemenliğinin zincirlerini kıralım!

Devrimci İşçi Partisi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde, sermayenin, emperyalizmin, istibdadın ve erkek egemenliğinin zincirlerini kırma, geleceği işçi sınıfı ile birlikte kurma mücadelesinde emekçi kadınları en önde mücadeleye çağırıyor!