Halkların baharı istibdadın ve emperyalizmin kovulmasıyla gelecek! Nevruz kutlu olsun! Newroz piroz be!

DİP Bildirisi

Ortadoğu’da ve Asya’da çok geniş bir coğrafyada, pek çok millet tarafından kutlanan Newroz (Nevruz) bayramı yaşadığımız topraklarda ezilen ve yoksul Kürt halkının mücadelesiyle bütünleşmiştir. Kürt halkı ve dili özgür olmadıkça, Türk ve Kürt tam eşit olmadıkça bizim için de bu bayram Kürtçe adıyla Newroz’dur. Baharın gelişini müjdeleyen, devlet törenleri değil Kürt ezilen ve yoksul halkının yaktığı Newroz ateşi, söylediği direniş türküleridir. Gelecek güzel günlerin müjdecisi olan ekmek ve hürriyet için fabrikalarda, işyerlerinde ayağa kalkan ve direnen işçilerdir, erkek egemen kapitalist sisteme karşı en önde mücadele eden emekçi kadınlardır. Devrimci İşçi Partisi bir mücadele günü olarak başta Kürt halkı olmak üzere Ortadoğu, Kafkaslar ve Orta Asya’nın tüm halklarının, işçilerin ve emekçilerin Newroz (Nevruz) bayramını kutlar. Bu bayrama anlamını veren, hürriyet uğruna şehit düşenlerin anılarını saygıyla yad eder.

Bugün 12 Eylül zindanlarında işçi ve emekçi halk düşmanı darbenin işkencelerine ve zulmüne karşı Diyarbakır cezaevinde 24 yaşında direniş ateşini yakarak şehit olan, yıllar boyu Kürt yoksul emekçi halkının ve gençliğinin direnç ve ilham kaynağı olan Mazlum Doğan’ın ölümünün de 40. yıldönümüdür. Onlar Kürt halkının mücadelesini dünya proleter devriminin bir parçası olarak görüyorlardı, emperyalist sistemi Ortadoğu’dan kovmayı şiar ve hedef edinmişlerdi. Amerikan emperyalizminin “bizim çocuklar” dediği generallerin darbesine karşı direnerek can verdiler. Adları ve anıları 40 yıl önce Amerikancı, işçi ve emekçi halk düşmanı 12 Mart cuntasının katlettiği Denizlerle, Mahirlerle, İbrahimlerle birlikte yaşamaktadır.   

Bugün Türkiye bir cunta tarafından değilse de yarı-askeri nitelikteki bir istibdad rejimi ile yönetiliyor. Kürdün esareti Türk’ün boynundaki pranga olmaya devam ediyor. Türk, Kürt, Arap her dilden milletten memleketten işçiler, bu istibdad rejimi tarafından uluslararası emperyalist sermayeye ucuz işgücü olarak sunuluyor. İstibdada karşı hürriyet mücadelesinde her milletten memleketten emekçi ve ezilen halkımızın çıkarı ortaktır ve mücadelesi de ortak olmalıdır. Newroz bayramı, iş, aş ve hürriyet için işçilerin birliğini ve halkların kardeşliğini yükseltmenin vesilesi olmalıdır.  

NATO ve Amerikan, İngiliz, AB emperyalistleri Ortadoğu’da, Kafkaslar’da ve nihayet Karadeniz’de kardeş kavgasını kışkırtıyor, halkları birbirine düşürüyor, savaş çıkartıyor ve tüm bunları büyük bir ikiyüzlülük ile demokrasi, barış ve insan hakları kisvesi altında yapıyor. NATO’nun ve emperyalistlerin bölgedeki maşası Siyonist İsrail açısından bölge halklarının birbirleri ile savaşması zaten varoluşsal bir gereklilik. Siyonistler bugün Kürt halkının dostu rolüne bürünmekteyse de İsrail’in projesi bölgedeki Kürt halkının hürriyetinin sağlanması değil, topraklarının İran’a karşı bir savaş alanı haline getirilmesidir. NATO’yu Türk için güvenlik, Kürt için demokrasi ve özgürlük şemsiyesi olarak sunanlar akan kardeş kanından nemalananlardır. Newroz, bu emperyalist şer odaklarını ve işbirlikçilerini Ortadoğu’dan ve her yerden kovmak için halkların uyanışına ve kardeşleşmesine vesile olmalıdır. Şiarımız “Kürtlerle barış ABD’yle savaş!” olmaya devam edecektir.

Marx’ın söylediği gibi “başka bir ulusu ezen ulus özgür olamaz!” Türkiye işçi sınıfı ve emekçi halkı da Kürt ve Türk tam eşit olmadan asla özgür olamaz. Mazlum Doğanların karşısında direndiği 12 Eylül darbesi işçileri ezen ve sömüren, yaşadığımız coğrafyayı sermayenin ve emperyalizmin prangasına vuran bir düzen kurdu. Bu düzen yıllarca burjuva düzen partilerinin hükümetleriyle devam ettirildi, nihayet AKP’li yıllar boyunca ve istibdad rejimiyle derinleşerek sürdürülüyor. Ancak bu sömürü, baskı ve esaret düzeni ezeli de değildir ebedi de. İş ki bu kirli düzenin sürdürücüsü olan burjuva ve sömürgeci siyasetin tüm odaklarına karşı birleşebilelim. Emekçi halkın ve ezilenlerin sermayeden, devletten ve emperyalizmden bağımsız mücadele cephesini inşa edebilelim!

Newroz’a anlamını veren efsanedeki gibi demirci Kawaların zalim Dehaklara karşı mücadelesi zafere ulaştığında yani istibdad yenildiğinde, şovenizm, sömürgecilik ve emperyalizm kovulduğunda tüm halkların gerçek baharı gelecektir.

Kürt halkına eşitlik, özgürlük ve kendi kaderini tayin hakkı!

Yaşasın işçilerin birliği, halkların kardeşliği!

Kürtlerle barış ABD’yle savaş!

İntifada, isyan, serhildan, emperyalizm defol Ortadoğu’dan!