İktidar büyüme istihdamı önceleyen ekonomi politikası izliyoruz dediği halde enflasyonla birlikte işsizlik de azalmıyor artıyor. Milli gelirden emeğin aldığı pay azalırken sermayenin payı yükseliyor. Geçinemeyen hanelerde kadınlar daha yoğun olarak iş aramaya başladı. Kadın emeği üzerindeki sömürü ve baskı artıyor.