Sömürüye, şiddete, istibdada, emperyalizme karşı Ekmek ve hürriyet için emekçi kadınlar en öne!

8 Mart 2022 DİP

Ekonomik kriz derinleşiyor, her gün gelen zamlarla hayat pahalılığı artıyor. Patronlar krizin bedelini ödemek istemiyor, işten çıkarmalarla işçi sınıfına, emekçi halka ödetiyor. İşsizlik ve güvencesizlik artıyor. İşten çıkarılanlar arasında kadınlar ilk sırada yer alıyor. Güvencesizlik en çok kadınları vuruyor. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde tüm bu sorunlara karşı taleplerimizle ve mücadele şiarlarımızla alanlardayız!

Kadına yönelik şiddete karşı örgütlenmeye öz savunmaya!

Artan yalnızca işsizlik, hayat pahalılığı ve güvencesizlik değil. Kadına yönelik şiddet de artıyor. İktidar kadına yönelik şiddetin sadece cezalandırılmasını değil, önlenmesini de amaçlayan İstanbul Sözleşmesi’nden çıkarak, kadınları koruyan yasaları uygulamayarak şiddeti cesaretlendiriyor. Şiddetin tekrarlayan niteliği bilindiği halde mahkemeler failleri serbest bırakıyor.

Her gün haberlerde izliyoruz, kadınlar boşanmak istedikleri eşleri, ayrılmak istedikleri sevgilileri tarafından öldürülüyor. Boşanabilen kadınlar da zaten eşit koşullarda işe, sosyal hayata, ev içi iş bölümüne sahip olmadıkları için boşanma sonrası yoksullaşıyor, tek başına ayakta kalma mücadelesi veriyor. Bu koşullar altında, istibdadın kadınların nafaka hakkına dokunacak düzenlemeleri gündeme getirmesi, kadınlar için zaten zor olan boşanmayı daha da zorlaştıracak, kadınları belki de şiddete maruz kaldıkları mutsuz evliliklere mahkûm edecektir.

Sömürüye ve emperyalizme karşı emekçi kadınlar en öne!

Kadınlar sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada erkek egemenliğinin baskısı altında yaşıyor. Emperyalizmin kendi çıkarları doğrultusunda körüklediği savaşların bedelini en ağır şekilde kadınlar ödüyor. Bugün karşı karşıya kaldığımız da emperyalizmin, NATO’nun saldırganlığı sonucu dünyanın yeni bir dünya savaşına sürüklenmesi tehdididir.

Zamlar daha fazla belimizi bükmesin, işsizlik korkusu ile yaşamayalım, ücretlerimiz her gün erimesin, erkek şiddeti sonucu yaşamlarımız son bulmasın, emperyalizmin çıkarları uğruna savaşlarda insanlar ölmesin, dünya bir yıkıma doğru sürüklenmesin istiyorsak, bunların hiç birisi kendiliğinden olmayacak. Bugüne kadar elde edilen tüm hakların mücadele ile kazanıldığının, dünya savaşlarını sona erdirenlerin devrimler olduğunu hatırlayalım.

8 Mart’ın kökeni emekçi kadınların en önde olduğu devrimdedir! 

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü de bu mücadelelerle yazılmış bir gün tarihimize. Kökeninde Çarlık istibdadını yıkan 1917 Şubat devriminde emekçi kadınların en önde olması vardır! Emekçi kadınların daha iyi bir yaşam ve çalışma şartları için, erkeklerle eşit yaşamak için verdikleri mücadelelerin anısına. Onların anısına bugün de emekçi kadınlar sahip çıkıyor. Fabrikalarında, işyerlerinde, mahallelerinde haklarını savunuyor, örgütleniyor, mücadele ediyor. Dün SF Trade, Indomie Adkoturk, Bel Karper, Xiaomi Salcomp’ta, Migros Depo’da, bugün Farplas’ta, Pas South’ta olduğu gibi bu mücadelelerde yer almakla kalmıyor, bu mücadelelere öncülük de ediyor.

Şiddete karşı öz savunmaya! Sömürüye karşı sınıf mücadelesine! İstibdada karşı hürriyet mücadelesine! Erkek egemen kapitalist sisteme ve emperyalizme karşı devrime! Ekmekçi kadınlar en öne!

Emekçi kadınlar, gelin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde, bu mücadelelere birlikte sahip çıkalım! Taleplerimizi birlikte alanlara taşıyalım! Sömürüye, şiddete, istibdada ve emperyalizme karşı ekmek, gül ve hürriyet şiarını emekçi kadınların öncülüğünde Devrimci İşçi Partisi saflarında birlikte yükseltelim!

  • Geçici işlerde, güvencesiz, düşük ücretlere ve esnek çalışmaya hayır! Güvenceli, tam zamanlı, sigortalı, sendikalı istihdam hakkımız! Çalışmak isteyen her kadına iş! Eşit işe eşit ücret!
  • Kadınlara karşı taciz, tecavüz, cinayet suçlarını işleyenlerde iyi hal ve tahrik indirimlerine son verilsin! Kadınlara yönelik suçlara ağırlaştırılmış caydırıcı cezalar uygulansın! Erkek şiddetine karşı kadınların yönetimi altında özsavunma örgütlenmeleri kuralım!
  • İstanbul Sözleşmesi’nden de, 6284 sayılı kanundan da, kazanılmış haklarımızdan da vazgeçmiyoruz!
  • Nafaka hakkına dokunulmasına hayır! Nafaka yetmez, eşitlik ve iş güvencesi istiyoruz!
  • İncirlik ve Kürecik Üssü başta olmak üzere üsler kapatılsın!
  • NATO’dan çık! NATO’yu yık!
  • Kahrolsun istibdad, yaşasın hürriyet!
  • Kahrolsun erkek egemen kapitalist sistem! Kahrolsun emperyalizm! Yaşasın devrim ve sosyalizm!