Küba’da kapitalist restorasyon başlıyor (Gerçek - 16-10-2010)

Toplam ücretli nüfusun 5 milyon olduğu bir ülkede 500 bin işçinin birdenbire işten çıkarılması kendi başına bir ekonomik felaket. Ama bu karar aynı zamanda, rejimin başındakiler ister arzu etsin ister etmesin, Küba'daki işçi devletinin çökmesinin ve kapitalizmin restorasyonunun yolunu döşeyecek bir karar. Küba'daki devleti bir işçi devleti yapan en önemli özellik çalışma hakkı ve iş güvencesi idi. İşçilerin işten atılamaması, bir işsizler ordusu oluşmasının engellenmesi idi. Başka birçok bakımdan çok ciddi sorunları olan düzenin işçileri güçlü kılması da bundandı, sağlık ve eğitim hizmetlerinin gücündendi, sömürünün genel kural olarak engellenmiş olmasındandı. Şimdi bu yıkılıyor.

İşten çıkarılacaklara gösterilen bir alternatif daha var: yabancı sermayeli veya ortak girişim niteliğindeki işletmelerde çalışmak. Ücretli emek sömürüsü Küba topraklarına yabancı sermaye biçiminde de olsa dönüyor. Şimdi topraklar yabancılara 99 yıllığına kiralanacakmış. Ada emperyalist yağmaya açılıyor.

Açıklamanın yapılış tarzı da acıklı. Normal olarak sendikalar işten atılmalara karşı mücadele eder. Küba'da işten atılma kararını açıklayan sendikalar konfederasyonu oluyor! Devletin birer organı olarak!

Doğu Avrupa ve Sovyetler Birliği çökeli de, Küba'nın komşusu Nikaragua teslim olalı da yirmi yıl oluyor. Çin içten içe kapitalistleşti. Küba, bütün kusurlarına rağmen direniyordu. Şimdi o da aynı yolun yolcusu. "Tek ülkede sosyalizm" çöker de "tek adada sosyalizm" ayakta kalabilir mi? 20. yüzyıl sosyalizm inşa deneyimlerinin yaşadığı felaketi suskunlukla geçiştiren, bu ülkelerin uğradığı bürokratik yozlaşmayı görmezlikten gelen, bürokrasinin ideolojisi Stalinizmi hâlâ ayakta tutmaya çalışan sosyalistler, işçi sınıfına kötülük yapıyorlar!

Küba'da restorasyon yeni başlıyor. Daha her şey yitirilmiş değil. Tepeden başlamış bir restorasyonun durdurulması elbette zor. Ama şimdi görev buna karşı çıkmaktır. Kübe rejimine dalkavukluk yapmak adına susanlar, daha da ileri giderek bu gelişmeyi onaylayanlar, kapitalist restorasyona evet demiş olacaktır!