DİP Girişimi Antalya'da YÖK ve Bologna Süreci ile ilgili söyleşi düzenledi (19-10-2010)

Dünya genelinde son dönemde sıklaşan ve koordineli bir hale gelmeye başlayan üniversite işgalleri, kapitalizmde eğitimin ve özel olarak da yüksek öğretimin ne anlama geldiği, GATS'ın bir uzantısı ve kapsamlı bir ticarileştirme-özelleştirme süreci olarak Bologna Süreci, bu sürecin burjuvazi tarafından ne şekilde desteklendiği gibi konuları açıklayan yoldaşımız, ardından bu sürecin Türkiye'deki yansımasından ve bu sürecin uygulayıcısı, darbe koşullarının çocuğu YÖK'den kısaca bahsederek, YÖK'ün "Güvenli ve Özgür Üniversite" başlıklı son çıkışının ardında yatan nedenlere değindi. Söyleşinin ikinci bölümünde ise tartışmaya geçildi. Bu bölümde öğrenci arkadaşlar, YÖK'ün ve onun ardında yatan anlayışın otuz yıldır üniversiteleri ne hale getirdiğinden dem vurarak, öğrencilerin günlük yaşamlarından da örnekler verdiler. Yapılan tartışmaların ardından, 1 Kasım Pazartesi saat 18.30'da yapılacak olan YÖK'e Karşı Mücadeleden Özgür Emekçiler Üniversitesine başlıklı ikinci söyleşide buluşmak ve gençliğin bu saldırıya karşı nasıl yanıt vermesi gerektiğini tartışmak üzere, söyleşiye son verildi.

antalya20101018.jpg