Akbelen’de işçi köylü el ele mücadeleye! Ormanlarımızı, işimizi, aşımızı birlikte savunalım!

DİP Bildirisi

Akbelende köylüler ve halk çevre katliamına karşı direniyor. Bu direnişin sebebi 2014 yılında AKPnin özelleştirme yağmasının parçası olarak Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerini alan oligark sermaye grupları Limak ve IC enerjinin kârları için ormanları katletmeye yeltenmesidir. Mevcut açık kömür ocaklarındaki rezervlerin tükenmesini gerekçe gösteren oligarklar yeni maden sahaları açmak için orman katliamına soyunmuş durumda olup, köylülerin ve halkın direnişiyle karşılaşmalarının ardından bir süredir Tes-İş sendikası bürokratlarını da yanına alarak yanıltıcı bir kampanya yürütmekte, termik santral işçileri ile köylüleri ve halkı karşı karşıya getirmeye çalışmaktalar. Oysa termik santral işçileri ile köylüler arasında bir çıkar çatışması yoktur. İşçi ve köylünün çıkarı oligarklarla ve onlara kalkan olan iktidarla çatışmaktadır. 

Oligarklar maden sahaları açılmazsa termik santral üretimi durduracak ve işçiler işsiz kalacak diyerek propaganda yapıyor. Bir çok basın yayın organı, oligarklardan aldıkları yüksek miktarda parayla bu propagandanın borazanlığına soyunmuş durumda. Bunlar içinde muhalif geçinen Fox TV ve Sözcü gibileri de var. Oysa gerçek başka. Maden Mühendisleri Odası yaptığı basın açıklamasında şu anda ihtilaf konusu olan maden sahaları dışında da rezervlerin olduğunu (özelleştirme şartnamesinde de adı geçen Turgut, Bayır, Karacahisar rezervleri) belirtmektedir. Bu açıklamada adı geçen rezervlerin ter altı madenciliğine uygun olduğu ve açık madenciliğe göre daha pahalı olduğu gerekçesiyle şirketler tarafından değerlendirilmediği yorumu yapılmaktadır. 

Madenlerin ve termik santralin kamunun elinde olması halinde, hem çevreyi hem istihdamı koruyacak bir planlama yapılabilir. İşçilerin ve halkın denetiminde kamu mülkiyeti temelinde yapılacak bir planlama kâr amacını öne almadan, hem çevreyi hem istihdamı koruyacak çözümler üretebilir. Ancak mevcut durumda tam tersi olmaktadır. Limak ve IC enerji kârları için ormanları katletmekte beis görmemekte, doğrudan parçası oldukları istibdad rejiminin baskı gücünü de arkalarına alarak adeta emekçi halka savaş açmaktadır. Termik santralde örgütlü olan Tes-İş sendikasının bu gerçekten hareket etmesi ve santralin işçi denetiminde kamulaştırılmasını savunması gerekir. Oysa Tes-İş’in sarı sendikacıları işçilerin ve emekçi halkın çıkarlarını savunacakları yerde, işçiyi köylülerle karşı karşıya getirecek bir tutum izlemektedir. Bu tutumlarıyla oligarklarla işbirliği içinde davranmaktadır. 

Akbelende direnenler sonuna kadar haklıdır. İşçiler ve köylüler provokasyonları boşa çıkararak oligarklara karşı elbirliği ile mücadele etmelidir.

Oligarklar Akbelenden defolun! Ormanlardan ve zeytinliklerden elinizi çekin!

Tes-İş sendikası oligarkların değil işçinin hakkını savunun! 

Yeniköy ve Kemerköy termik santralleri işçi denetiminde kamulaştırılsın! Tüm termik santral işçilerine iş güvencesi!

IC ve Limak oligarklarının kârını değil çevreyi ve istihdamı gözeten planlama!